lördag, april 06, 2013

Annie Lööfs senaste självmål


Teckning av Erik Rune som har en hel den annnat bra material här.

Det är ovanligt att en regering kritiserar oppositionen för att inte opponera sig mycket men idag hände det. Näringsminister Annie Lööf skriver i SvD att socialdemokraterna inte kritiserar regeringens näringspolitik.

"De senaste åren har Socialdemokraterna konsekvent pratat om att satsa på näringspolitiken. Men i stället för att kritisera det vi faktiskt genomför så föreslår man ofta precis samma sak."


Det måste vara jobbigt att inte bli kritiserad.

Lööf menar också att socialdemokraterna både är okunniga och vill genomföra samma politik som regeringen. Frågan är varför Lööf inte gläds åt att oppositionen vill samma sak som regeringen, om det nu är en korrekt beskrivning, och varför hon anser att oppositionen måste vara okunnig om den står för samma politik som regeringen.

Annie Lööfs egen kunskapsnivå blir tydlig när hon kritiserar socialdemokraterna för att vilja att företag ska rapportera oftare till skattmasen om de anställdas löner. Regeringen har ju föreslagit exakt samma sak. Hur kommer det sig att vår näringsminister inte känner till sådant som har rapporterats i pressen? Vem är det egentligen som sköter näringsministerns arbete?

Tidigare post om Annie Lööf: TV:s förenkling ger politiska underbarn

Inga kommentarer: