tisdag, april 02, 2013

Politisk ovilja begränsar bostadsbyggandet


Bilden kommer från Nordiska Museet

Orsaken till att det inte byggs tillräckligt är bristande konkurrens mellan byggbolagen och för mycket krångel med bygglov menar Kristianstadsbladets Mattias Karlsson i en ledare idag.
Ledaren är intressant för att den på många sätt är typisk i hur den resonerar om byggandet i Sverige. Det mest iögonfallande är att den inte tar hänsyn till hur det faktiska bostadsbeståndet i Sverige kommit till. Man försöker aldrig att förklara hur det kom sig att statliga subventioner och styrning under miljonprogrammet lyckades stampa fram så mycket mer bostäder än vad marknaden klarar idag. När miljonprogrammet ens nämns så är det avfärdande utan att man berättar vad som gör en liknande politik omöjlig idag.
Borgliga ledarskribenter struntar inte bara i att ta hänsyn till vår faktiska byggnadshistoria när de analyserar byggandet idag. De brukar också vara selektiva i sin marknadsanalys. De är till exempel motståndare till att staten subventionerar byggandet men har nästan aldrig något att säga om de skattesubventioner som bostadsrätts och villainnehavare får i form av ränteavdrag. Varför är det rätt att manipulera marknaden med att låta (i huvudsak) medelklassen dra av trettio procent av sina bostadslån men fel att lägga skattepengar på att bygga nya hyresrätter? Avdragen bidrar till att trissa upp priset på det befintliga fastighetsbeståndet: direkta byggsubventioner ökar naturligtvis bostadsbeståndet. Räntesubventionerna uppgår till 24 miljarder kronor om året. Det skulle man kunna bygga en massa nya hyreshus för. Och statliga subventioner och garantier skulle ge byggbolagen arbetsro. Förr i tiden var detta självklart även för borgerliga politiker. När Gösta Bohman kristiserade miljonprogramet så var det inte för att det skulle störa den fria marknaden. Bohman ville bygga fler subventionerade lägenheter än sossarna!

1 kommentar:

Jan WIklund sa...

Men herregud, om det skulle börja byggas bostäder vore det risk att marknadspriset skulle sjunka! Och vad ska då alla som har lagt stora pengar på en bostadsrätt säga?

För övrigt är det ett intressant faktum att marknaden aldrig kan tillgodose behovet av bostäder. Det kunde den inte för hundra år sen heller, vilket var orsaken till att det bildades kommunala bostadsbolag i alla storstäder i Västeuropa, oberoende av politisk regim, med uppdraget att bygga så mycket dom kunde till självkostnadspris.

Skälet till marknadsmisslyckandet, anser Manuel Castells, är att det råder en monopolistisk situation i växande storstäder. Och det som det är monopol på är marken. Den nyproduceras inte bara för att efterfrågan växer.