måndag, april 01, 2013

GP desinformerar


Bild av Robert Nyberg

De som har privat äldrevård kan själva välja vem de vill ska hjälpa dem att till exempel duscha. När det finns privat äldrevård kan de behövande själva göra ett val. Så insinuerar ledaren - Valfrihet ger bättre omsorg - i dagens GP att det förhåller sig. (Ledaren är anonym men det är ju ingen hemlighet vem som arbetar där).

I verkligheten finns det inget som tyder på att det är lättare för de äldre att välja vårdare inom det privata än inom det offentliga. Det är ju inte heller så att friheten att välja ökar om man släpper in privat äldrevård. Hemtjänsten har ju normalt sett ett visst område tilldelat sig. Det är ju inte så att det som med pizzerier finns ett antal på en ort, och att den vårdbehövande kan beställa från den han tycker verkar bäst. Om Fredrik, Gert, Maria, Malin och Abraham på GP:s ledarredaktion bara kunde köpa pizza från den pizzeria som ligger närmast deras bostad - och de således var tvungna att flytta varje gång de ville prova en ny pizzeria - ja, då skulle nog också de förstå att konkurrensen och valfriheten bara var på låtsas.

De som flyttat in på ett servicehus har i praktiken ännu mindre möjligheter att ångra sig. Den som behöver serviceboende är knappast förmögen att flytta till ett annat servicehus.

Privat äldrevård tar i regel också över befintlig offentlig verksamhet. Det innebär att både personalen som de hjälpbehövande är desamma som när det var offentligt. Det är inte de som behöver äldrevård som valt att privatisera vården utan politiker. Och där är det nog snarare priset än personaltätheten och de äldres möjligheter att bestämma som spelar roll. Och när ett aktiebolag säljer verskamheten till ett annat så frågar man inte heller de boende vad de tycker. Det finns enklare sätt att förbättra ”personkemin” mellan personalen och de hjälpbehövande än att lämna över verksamheten till riskkapitalistbolag. Men då GP i likhet med andra dagstidningar får 70-80 procent av sina inkomster via annonser från näringslivet så kommer Fredrik, Gert, Maria, Malin och Abraham på GP:s ledarredaktion aldrig att begripa det.

Lagen om valfrihet

Inga kommentarer: