torsdag, april 11, 2013

Kackerlacksidéer på GöteborgspostenDjingis Khan var en stor humanist. Hans politik var mindre kontroversiell än hans person. Han hade mer rätt än fel. Mongolväldet var ett fredsprojekt. Forskningen om hans gärning är inte entydig. Så skulle det förmodligen låta bland svenska ledarskribenter om de fick betalt av bolag som ägdes av en Djingis Khanstiftelse. Nu finns det ingen sådan stiftelse men opinionsbildningen är ändå i huvudsak uppköpt av näringslivet som vill ha valuta för sina pengar. Antingen direkt via ”tankesmedjor med tunnelseende” som Christian Nööjd kallade dem nyligen, eller indirekt genom annonser i media. Därför representerar ledarskribenter åsikter som i regel varken delas av allmänhet eller forskare.

Maria Lernfeldt på GP:s ledarredaktion är en av många som producerar åsikter mot betalning. Hon är beredd att producera tolkningar eller värderingar utan några hämningar. Idag avfärdar hon Inge Axelsson, professor och överläkare som nyligen i en artikel i SvD skrev att vinstdriven vård i olika vetenskapliga studier visat sig sämre än icke vinstdriven vård. Lernfeldt hävdar felaktigt att Axelsson bara hänvisar till amerikanska studier, och att det av någon mystisk anledning inte går att jämföra USA med Sverige. Har GP:s ledarredaktion någonsin tidigare hävdat att vi inte kan lära av USA?

Hon avfärdar Axelssons påpekande att han aldrig hört någon förälder fråga efter privata vårdalternativ, trots att han varit verksam i trettio år, med att hans trovärdighet kan ifrågasättas. Skillnaden mellan Axelsson och Lernfeldt är att Axelssons försörjning inte hänger på att han har vissa värderingar eller drar vissa slutsatser. Lernfeldt vill att man ska tro att det finns ett stort folkligt stöd för att riskkapitalister tar hand om vården, trots att opinionsundersökningar visar att det inte är så.

Lernfeldt hävdar att hon förstår forskningsläget bättre än Inge Axelsson som har forskarutbildning, trots att hon inte ens förmår att refererar eller citera hans artikel korrekt. Hon hävdar till exempel att Axelson hävdat att vinstdriven sjukvård är ”kackerlacksverksamhet” när han i själva verket skriver såhär:

”…att vinstutdelande vård har lika bra kvalitet som inte vinstutdelande vård är vad Nobelpristagaren Paul Krugman kallar en kackerlacksidé (cockroach idea): ett uppenbart felaktigt påstående som motbevisats men som ändå dyker upp igen och igen – som kackerlackor veckan efter saneringsmannens besök.”

Det sätt som den politiska debatten produceras idag gör att man ägnar större delen av tiden och utrymmet åt desinformation. Näringslivets makt över debatten måste brytas. Tidningar måste finansierar av läsarna, inte näringslivet. Tidningar är bara lojala mot dem som finansierar dem. För att detta ska bli möjligt krävs att reklamskatten höjs så pass mycket att annonsörerna lämnar tidningarna ifred. Ett annat alternativ vore en public service tidning. Det tycks vara de enda möjligheterna att ta död på kackerlacksidéer.4 kommentarer:

martin sa...

Hamnade i hätsk diskussion med några från en tankesmedja häromdagen om det tämligen okontroversiella att vinst i vården alltid går ut över kvaliteten. Det var på en föreningssida på fejjan, frågan är tydligen kritisk för när en studie som visade att vården försämras av vinstkrav så dök det upp ett gäng som tidigare aldrig intresserat sig för frågorna som föreningen tar upp. Men det var tydligen viktigt att dyka upp och kalla alla som för kommunister.

Det var huvudargumentationen, även om jag måste säga att de var ovanligt finurliga med att kalla folk för kommunister. Men de drog också en massa detaljer som att man inte får jämföra med USA (annat än när den är positiv för tokliberalen), studier får inte vara ett par år gamla, en fri marknad är alltid perfekt. Det är ofta detaljer de hänger upp sig på när deras världsbild inte bekräftas.

Pierre Gilly sa...

Konstgräsrötter för riskkapitalistbolag!

Jan Wiklund sa...

Kackerlackor var det väl, Pierre?

Pierre Gilly sa...

Liknar man dem vid insekter så börjar de prata om nazism...ledarskribent har också likheter med världens älsta yrke men det är väll något läsarna kan räkna ut själva.