onsdag, april 03, 2013

Maria Björk Hummelgrens magkänslaCorrens Maria Björk Hummelgren tycker att stress och magont är ett pris värt att betala för betygen i skolan. Det är nämligen ” svårt att se en fungerande skola utan betygssystem” hävdar hon. Tidiga betyg behövs för att avdramatisera betygen: ”Elever som är vana att få betyg från tidiga skolår upplever troligtvis inte samma hets senare.” Och så behövs betyg för att mäta kunskap. ”Ju tidigare mätningen görs, desto fler möjligheter finns att rätta till eventuella brister.” Notera ordvalet: ”troligtvis” och ”möjligheter”. Hummelgren säger inte att tidiga betyg minskar stressen, eller att de ökar kunskapen hos barnen. Hon säger bara att det skulle kunna vara så. Forskningen visar dock att betyg inte leder till bättre inlärning – snarare tvärtom.

Fria Tidningen hade en ypperlig artikel om betygen i februari där man faktiskt talade med forskare. Där berättar regeringen egen utredare att frågan om betyg redan i årskurs sex aldrig utretts! En annan expert, Christian Lundahl som är professor i pedagogik vid Karlstads universitet förklarar att det inte finns stöd för teorin att tidiga betyg leder till ökade kunskaper. ”Det finns inga som helst belägg inom motivationsforskning för att betyg skulle ha en positiv inverkan på resultat," säger han till Fria Tidningens reporter Lasse Franck. Men Maria Björk Hummelgrens magkänsla är ändå inte helt fel. De som drabbas mest negativt av tidiga betyg är de som kommer från studieovana hem. Och det är knappast en slump. Men det är ändå ironiskt att folkpartisters magkänsla ska resultera i magont hos så många barn helt i onödan.

1 kommentar:

Simsalablunder sa...

Betyg är ett billigt sätt att få människor att tro att barnen lärt sig något.

Det finns andra vägar som tycks ge väldigt goda resultat utan korvstoppning och betyg. En är när man låter barn lära helt i sin egen takt. Det visar sig att barn som visar svaga resultat initialt kan hinna fatt och t.o.m. gå förbi de som lär sig snabbt och som i tidigt skede utmärkts sig som de bästa eleverna.

Men metoden är förstås inte tilltalande för de som tror på att allt människan tar sig för blir bäst genom konkurrens.