torsdag, april 04, 2013

Om viljan finns: full sysselsättning


Opinionsbildare kritiserar nu den socialdemokratiska partiledaren Stefan Löfvens målsättning att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i Europa inom sex år. GP hävdar till exempel att Sverige nog inte kan ha lika låg arbetslöshet som Österrike med den smått mystiska förklaringen att bägge länderna har sin historia och sitt näringsliv. Vi har olika ojämförbara och oöverförbara förutsättningar hävdar man. Ändå hade Sverige fram till slutet av åttiotalet ofta Europas lägsta arbetslöshet. Ända tills socialdemokraterna bestämde sig för att överge den fulla sysselsättningen och i stället satsa på att till varje pris bekämpa inflationen.

GP hävdar att jobben bara kan skapas inom ett några få stora exportbolag och att inflation hotar om vi försöker göra på annat vis. Men om penningmängden ökar i ungefär samma takt som BNP stiger så borde det rimligtvis inte bli inflation. Om arbetslösa sätts i arbete och producerar värden som motsvarar vad deras lön kostar borde det väll ändå inte leda till prisstegringar? Folk som lever på a-kassa och socialbidrag idag bidrar till konsumtion och därmed inflation men ökar ju inte direkt produktionen av varor och tjänster.

De nya jobben kan men behöver inte finansieras med lån eller sedelpressen. Man kan omfördela befintliga resurser. Man skulle till exempel kunna avskaffa ränteavdragen för bolån. Staten skulle då få in 24 miljarder om året man skulle kunna använde för att bygga nya billiga hyresrätter. Idag går en stor del av dessa skattesubventioner till att trissa upp priserna på det befintliga bostadsbeståndet. Det skulle bli många jobb inom byggsektorn, leda till sjunkande boendekostnader, vilket i förlängningen naturligtvis även är bra för de exportföretag som opinionsbildare månar så mycket om.

Sverige är redan idag något av världsmästare i export om man räknar per invånare. Ändå har vi en högre arbetslöshet än Norge, Schweiz, Luxembourg, Österrike, Nederländerna, Tyskland, Malta, Tjeckien, Rumänien, Belgien, Turkiet, Island, Storbritannien, Danmark och Slovenien. Finns det verkligen något i dessa länders näringsliv och historia som gör att de nödvändigtvis måste ha lägre arbetslöshet än oss i Sverige? För tjugo år sedan hade de flesta av dessa länder högre arbetslöshet än Sverige. Det är kanske bra för näringslivet att det existerar en stor arbetskraftsreserv. Det ger arbetsköparna makt över folk och håller lönerna nere. Men är Sverige till för några aktieägare eller för allmänheten? Om andra länder kan ha betydligt lägre arbetslöshet än Sverige så går det nog att sänka den här också. Om viljan finns.

SvD DN Svd

Inga kommentarer: