tisdag, april 02, 2013

Solidaritet är svidande skatter


Högerpartiets valaffisch 1928

” Solidaritet mer än svidande skatter” skriver Corren i dagens ledare. Eller rättare sagt man vill att ordet ska förknippas med privata initiativ också. Det är helt riktigt att det finns andra sorters solidaritet än den som det offentliga står för.

Men Corren vill inte bara ”omdefiniera” begreppet utan har naturligtvis en politisk agenda: ” Vi måste alla ta vårt medmänskliga ansvar för att skapa ett solidariskt samhälle.” Så formulerat låter det ganska självklart och oskyldigt. Sedan beskriver man det offentliga skyddsnätet som en ”konstgjord” solidaritet och hävdar att ” Skattsedeln räcker inte som bas för ett solidariskt samhälle.” Det är sant att det offentliga inte är tillräckligt för att skapa ett solidariskt samhälle. Problemet med Correns artikel – propagandatricket så att säga – består i att blanda ihop bisak med huvudsak och framställa det som om det fanns ett motsatsförhållande dem emellan.
Det går inte att bygga ett solidariskt samhälle på att tandläkare på eget initiativ då och då behandlar fattiga gratis. Och att någon startat en organisation som åker ut och lyssnar på utsatta barns berättelser är bra men väger naturligtvis lätt jämfört med en rättvis, gratis skola och barnbidrag. Det är ok om företag sponsrar verksamheten som en del av sitt PR arbete men det vore bättre om de betalade sina skatter.

Privat välgörenhet utesluter naturligtvis inte det offentliga och tvärt om. Corren frågar vad Sverige skulle vara utan denna välgörenhet och hävdar att ”solidaritet är betydligt mer än bara pengar”. Det är viktigt att lyssna på utsatta barn men viktigare att spendera pengar på dem. Solidaritet handlar i första hand om plånboken, i andra hand om att lyssna och visa medlidande. Men Corren är i alla fall konsekvent. Bara för några dagar sedan visade ledarredaktionen hur osolidarisk den är när de hävdade att skolan inte får kosta. Correns recept för att förbättra undervisningen var inte att höja lärarlönerna – som sjunkit rejält jämfört med andra grupper de senaste tjugo åren – utan att komma med käcka uppmaningar. "Pengar löser inte skolans problem" hävdade man.

Inga kommentarer: