fredag, maj 24, 2013

Örjan Abrahamssons hasbara


Klicka på bilden så blir den läsbar.

En stor del av all mark i Israel – runt 90 procent - ägs av en statlig fond som bara låter judar arrendera. Marken är konfiskerad eller köpt från palestinier. Därför blir det lite märkligt när Örjan Abrahamsson i en VK krönika från Israel – ”Magi skapad av människor” kontrasterar naturälskande judar ”som inte bryr sig om mark - utan om människor”, med palestinier som är besatta av ägandet av mark.

Abrahamsson menar kanske inte att de människor han mött i den lilla byn Klil är representativa men resultatet blir en krönika där de som blivit bestulna framstår som giriga och de som profiterar på stölden som idealister. Och idealisterna framställs som de riktiga fredsvännerna. Den här statliga markfonden är en av de viktigare komponenterna i den israeliska apartheidstaten. Den gör att palestinier – även de som är israeliska medborgare – är hänvisade till att bo på mycket små områden.

Ett sätt att komma freden närmare vore om denna fond började behandla alla israeliska medborgare lika. Jag hoppas att Örjan Abrahamson håller med mig om det. Tyvärr vill de flesta judar i Israel inte ha palestinier som grannar. Frågan är om de sympatiska invånarna i Klil som bara bryr sig om människor skulle acceptera att även palestinier får arrendera mark.


2 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Man får väl predika för palestinierna Skriftens ord om att inte söka sina skatter på jorden, utan i himlen.

Naturkänsla? - För några år sedan läste jag att israelerna var på väg att hugga ned den sista resten av de gamla skogarna med cedrar för att göra plats för något annat. Var det en motorväg?

Anonym sa...

Skulle vilja veta om herr Abrahamsson en bit Palestinsk mark, där han kan utöva sin kärlek?