onsdag, maj 08, 2013

Vi kan jobba mindre i framtiden


Målning av Wayne Ashton

Vi måste jobba längre för att vi lever längre, hävdar sju moderata riksdagsmän i ett inlägg i Dalarnas tidning. De sju (Lars-Arne Staxäng, Gunnar Axén, Mikael Cederbratt, Finn Bengtsson, Gunilla Nordgren, Eva Lohman, och Ann-Britt Åsebol, som tydligen sitter i Socialförsäkringsutskottet) bortser från att produktiviteten hela tiden ökar. Det här kan enkelt illustreras med vad som hänt med jordbruket. För femhundra år sedan behövde varje bonde ”bara” förse en tjugondels person med mat utöver sig själv. Idag måste varje bonde få ihop mat åt 32 personer. Trots detta torde arbetet idag var lättare än på 1500 talet.

BNP per capita har ökat från runt 100 000 kronor 1950 till över 350 000, inflationen borträknad. Det är naturligtvis omöjligt att veta hur framtidens tillväxt kommer att se ut. Det mesta talar dock för att färre personer kommer att kunna producera mer saker, till lägre kostnader.

Framtidskommissionens rapport, Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen, har i media felaktigt presenterats som ett stöd för att vi måste arbeta mer. Rapporten sammanfattar en central slutsats så här: ”De flesta analyser indikerar att vi klarar finansieringen av den befintliga nivån på välfärden utifrån de kostnadsökningar som den åldrande befolkningen medför.” Man skriver också att:


”…de förväntade kostnadsökningarna från idag till år 2060 i Sverige är bland de lägre inom EU och uppgår till ca 4 procentenheter av bnp.” Behöver vi verkligen arbeta längre idag för att finansiera en mindre kostnadsökning som kulminerar om 47 år?

De sju utgår också ifrån att allmänheten vill ha mer välfärdstjänster, utan att behöva betala för med ökade skatter eller avgifter. Detta antagande strider mot vad som faktiskt har skett med skattebasen i västvärlden de senaste sjuttio åren. Det vore hederligare att erbjuda väljarna ett alternativ.

Dn

2 kommentarer:

martin sa...

Vi inte bara kan arbeta mindre. Vi MÅSTE arbeta mindre i framtiden. Vi kan nämligen inte hitta på hur många bullshit-jobs som helst.

Vi har defacto-medborgarlön redan idag. Men vi skottar i dem i utbildningar, åtgärdsprogram, bidragssystem och vi skapar bullshit jobs så som telefonabonemangsförsäljare, folk som står och delar ut smakprover och propaganda på stan, osv.

Räknar vi dessutom in yrken som bara existerar på grundval av ett ohållbart konsumtionssamhälle så kan vi om vi bestämmer att inte gynna det samhället, räkna in reklamare, modeller, reklamutdelare och reklamtryckare i horden människor vi betalar medborgarlön för.

Problemet är att många av dessa bullshit jobs gör mer skada på samhället än om de personerna satt hemma eller var ute i sin närmiljö och promenerade. Vi skulle alltså få tillgng till de resurser som slösas på de som sysslar med bullshitjobs utöver deras löner.

Sedan en tid tillbaka har vi kapitalismen för att den har varit bra på att skapa menlösa terapisysselsättningar för en i allt högre utsträckning överflödig arbetarkår.

Pierre Gilly sa...

Håller med till 100 procent.