måndag, juli 01, 2013

Mullornas förträngda PR kampanj

Iran la på locket om den kemiska attack som Irak utfört mot den iranska staden Sardasht 1987. Detta ledde till att världens engagemang mot massförstörelsevapen begränsades, hävdar Hiyam Cetinkaya och Kawe Khezri, aktiva i Bonî Sêv i ett debattinlägg i UNT.

Detta är av flera skäl en märklig tes. Saddam Hussein började använde kemiska vapen mot iranska soldater redan 1982, och regelbundet från och med 1983. 1984 använde Irak som första landet i världen nervgas. Mullaregimen försökte uppmärksamma FN:s säkerhetsråd på detta i stort sett omedelbart. FN:s dåvarande genralsekreterare Pérez de Cuéllar lät på eget initiativ undersöka Iraks användande av massförstörelsevapen men intresset bland världens stormakter att ta till sig slutsatserna var inte stort.

I november 1983 startade Iran en PR kampanj i västeuropa där man spred foton på offren för iraks kemiska attacker. 1984 skickade Iran över femtio iranier som skadats av kemiska vapen till Europa som visuella åskådningsexpempel. (Vilket jag själv har ett vagt minne av att ha sett på TV som barn). Men franska tidningar spekulerade i att de i själva verket skulle vara offer för industriolyckor och inga västerländska regeringar var särskilt intresserade att stöta sig med Irak som var en god kund. Bristen på reaktion på detta kan ha förmått Saddam Hussein att utöka den kemiska krigföringen.

När Irak attackerade Halabja med gas ankagade amerikanska UD Iran för att ha utfört attacken, trots att Vita Huset visste att det var Saddam Hussein som låg bakom. Och även sedan hela världen fått klart vem den skyldige var använde USA sitt inflytande i FN för att formulera ett fördömande som gav intryck av att Iran hade något med saken att göra. (se New York Times: ”America diden´t seem to mind poison gas”. 17/1 2003).

Det är möjligt att Iran hade kunnat göra mer för att uppmärksamma världen på iraks kemiska attacker. Den iranska befolkningen kan dock inte ha varit helt ovetande om faran. I början av 1988 var uppåt hälften av invånarna i Teheran så oroade över att irakiska skuddmissiler som föll över staden skulle vara preparerade med kemiska vapen, att de flytt huvudstaden. Detta tyder snarare på att mullorna misslyckades att förhindra att Iraks kemiska attacker skapade panik.

Mullorna använde inte de kemiska vapen man ärvt från Shans regim då man ansåg att dessa vapen var mot islam. Detta är dock ett faktum som alltid förbigås med tystnad. Inte minst av de som larmar om iranska kärnvapen.
2 kommentarer:

Per A. sa...

En del av de iranska soldater som skadats av kemvapen vårdades i Sverige.

Kerstin sa...

ingenting är vad vi inbillats att det är. Det är dystert att komma fram till den slutsatsen för till slut tror man inte på något som sägs i media eller av västerländska politiker.