fredag, juli 26, 2013

Nima Daryamadj trasslar in sig i lögnerSvenska och internationella medier älskar att hävda att Irans nu avgående president Ahmadinejad ska ha sagt att ”Israel ska raderas från kartan”. Citatet har cirkulerat i olika versioner men andemeningen är alltid densamma. Problemet är att citatet är grovt felöversatt, vilket Mohamed Omar nyligen lyckats få en en text om i SvD (har ej läst den själv då den inte finns på nätet).

Aftonbladets Nima Daryamadj kritiserar idag Omar och försvarar medias bruk av det felaktiga citetet. Daryamadj erkänner i praktiken att den ordgranna översättningen inte är korrekt. Han skriver att Ahmadinejad använde uttrycket ”Jeruslameockuperande regimen” vilket på normalsvenska torde bli ”regimen som ockuperar Jerusalem”. Daryamadj hävdar sedan att ordet regimen ändå bör översättas med ”Israel” vilket naturligtvis inte ens förtjänar en kommentar.

Han vet också att Ahmadinejad aldrig talat om en karta utan översätter i stället det aktuella stycket med: ”måste från sida försvunnen bli”. Ahmadinejad har alltså uttryckt en önskan om att en regim ska gå ur tiden. Det är inte samma sak som att önska att ett land ska utplånas fysiskt. Läser man hela det aktuella stycket ser man meningen förekommer i en diskussion om andra regimer som försvunnit. Jag citerar ur Memrirs översättning – som Daryamadj dessutom erkänt är korrekt!:

"'When the dear Imam [Khomeini] said that [the Shah's] regime must go, and that we demand a world without dependent governments, many people who claimed to have political and other knowledge [asked], 'Is it possible [that the Shah’s regime can be toppled]?'
"'That day, when Imam [Khomeini] began his movement, all the powers supported [the Shah's] corrupt regime… and said it was not possible. However, our nation stood firm, and by now we have, for 27 years, been living without a government dependent on America. Imam [Khomeni] said: 'The rule of the East [U.S.S.R.] and of the West [U.S.] should be ended.' But the weak people who saw only the tiny world near them did not believe it.
"'Nobody believed that we would one day witness the collapse of the Eastern Imperialism [i.e. the U.S.S.R], and said it was an iron regime. But in our short lifetime we have witnessed how this regime collapsed in such a way that we must look for it in libraries, and we can find no literature about it.
"'Imam [Khomeini] said that Saddam [Hussein] must go, and that he would be humiliated in a way that was unprecedented. And what do you see today? A man who, 10 years ago, spoke as proudly as if he would live for eternity is today chained by the feet, and is now being tried in his own country...
"'Imam [Khomeini] said: 'This regime that is occupying Qods [Jerusalem] must be eliminated from the pages of history.' This sentence is very wise. The issue of Palestine is not an issue on which we can compromise. "

Om man konsekvent översätter och tolkar text som Daryamadj gör så ska man alltså tro att Imamen inte önskade att Shan skulle störtas utan att Iran skulle raderas från kartan. Och samma sak med de andra exemplen.

Men Daryamadj tar ingen hänsyn till den aktuella meningens kontext. Han låter i stället en övergripande tolkning av Ahmadinejad, den iranska regimen och islam (läs sitt hat) styra hur texten ska översättas och förstås. Ahmandinejad ska ha sagt andra saker vid andra tillfällen som gör det berättigat att använda falska citet. Men Daryamadj är i alla fall ganska konsekvent i sin subjektivistiska hållning, om man ska tro innehållet i den här artikeln från tidningen Realtid: "Författare pressade kvinna på pengar". (För Daryamadj är det viktiga inte vad han sagt utan vad han menade. På samma sätt är det inte så viktigt vad Ahmadinejad egentligen sagt, när man vet vad han menar.)


Irans officiella inställning är att palestiniernas och Israels framtid ska avgöras i en folkomröstning där alla palestinier ska få delta. Eftersom palestinierna utgör nästan hälften av hela befolkningen vore det förmodligen slutet för Israel som sionistisk stat. Detta undviker media i regel att rapportera om. När Mike Wallace gjorde sin intervju med Ahmadinejad pressade han honom om Israel men valde sedan att klippa bort svaret där Ahmadinejad talar om en folkomröstning.

Jag har för övrigt träffat en hel del persisktalande akademiker från amerikanska universitet och ingen av dem anser att Ahmadinejad översatts korrekt i det aktuella faller. Ingen av dem menar heller att andemeningen var att Israel skulle utplånas fysiskt. Jag har inte träffat någon som anser att citatet är korrekt. Se min bok Informationskriget mot Iran för mer detaljer.

Däremot är det väl belagt att Israel hotat att anfalla Iran:

”Attack Iran the Day Iraq War Ends, Demands Israel”
The Times, 5/11 2002

“Israel signal intent to target safe haven in Syria and Iran”
Irish Times 10/10 2003

Israel refuse to rule out attack in Iran
The Independent 27/1 2005

Israel prepares force for strike on nuclear Iran
Sunday Times
11/12 2005

Netanyahu till USA: Anfall Iran annars gör vi det
Nya Dagbladet 16/7 2013

Daryamadj hävdar att Israel aldrig skadat Iran, trots att det finns gott om trovärdiga rapporter om motsatsen:

"Israel's Mossad is responsible for training and paying the assassins of a number of Iranian nuclear scientists over the past two years, TIME magazine reported Saturday citing unnamed Western intelligence sources.

In addition to the assassinations of the scientists, all of which were carried out using nearly identical magnetic bombs attached to the side of their cars, the intelligence sources claimed Israel was responsible for an explosion at an Iranian missile base outside Tehran late last year."

(Från Jerusalem Post)

Här finns en video som visar hur Mike Wallace förvränger vad Ahmadinejad säger om Israel. Kommentatorn är lite gäll men kritiken är befogad.


Inga kommentarer: