måndag, oktober 07, 2013

Rasistisk rabbi har gått bort


Rabbi Ovadia Yousef med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu

Idag gick en av israels mest inflytelserika rabiner bort. TT beskriver helt korrekt Ovadia Yousef som en "mäktig israelisk rabbin" och skriver att en del kritiker ansåg att han gjorde rasistiska uttalanden. Nekrologer är normalt snälla men det var journalister även när Yousef levde. Så sent som i augusti förre året bad han Gud att "förstöra och utplåna Iran". "Gör gott Gud, utplåna dem, döda dem" bad rabbinen.

Yousef representerade mycket av det värsta inom judendomen och med Israel. Men svenska och internationella medier som så gärna citerar muslimska ledares dumma uttalanden drar sig som regel för att rapportera vad Yousef och andrar dårar till rabiner säger och gör. I Informationskriget mot Iran skriver jag om hur media behandlar Israel och muslimska länder helt olika:

"I vissa ortodoxa skolor, finansierade av den israeliska staten, får barnen lära sig att icke-judar är "talande djur". Och rabbin Ovadia Joseph har förklarat att "ickejudar bara är födda för att tjäna oss". Han har utvecklat tanken: "Tänk dig att din åsna dör: du skulle förlora din inkomst. (Åsnan) är din tjänare. Det är därför som han (icke-juden) har ett långt liv: att arbeta väl åt juden"


Trots att man skulle kunna fylla tjocka böcker med liknande historier om rasistiska judar som har nära band till regeringen eller lever på bidrag från den israeliska staten, skulle inga svenska medier drömma om att analysera Israel utifrån ortodox judendom. Bortsett från nynazistiska tidningar har jag bara sett det i israeliska Haaretz: "Netanyahu´s messianism could launch attack on Iran". En del pikanta historier blir till notiser i västerländska tidningar men de når aldrig opinionssidorna."Dagen

4 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Som väl är kan man varken döma religioner eller politiska ideologier efter sina värsta anhängare.

Pierre Gilly sa...

Jan: Det stämmer. Men med tanke på hur populär Rabbinen tycks ha varit - 600 000 israeler ska ha följt begravningen - borde hans åsikter vädras mer.

Pierre Gilly sa...

BTW: skrev en kommentar till tidningen Dagens nekrolog i morse men det är tydligen för känsligt för att tas in.

Anonym sa...

Uri Averny skriver i Counterpunch en, vad som närmast får betraktas som, hyllningsartikel till den avlidne galningen. Enligt honom uppgick anhängarskaran till antalet judar som ockuperade rasstaten vid dess blodiga tillblivelse, 800 000. Och Averny är då en "moderat" debattör som friskt citeras åt höger och vänster och av namnkunniga journalister som Robert Fisk. Att 98% av israelerna inte bara stödde det senaste blodbadet i Gaza utan också krävde mer, säger tillräckligt om hur Ovaidas syn på icke judar av främst Arabisk ursprung omsatts i praktiken. Bashar Al Assad, Syriens president sade nyligen att det främsta som måste bekämpas är al-Qaeda och deras ideologi, att den inte får fäste hos den yngre generationen i de områden de med västmakternas hjälp besitter och hittills inte jagats ut ur. Detta kan också appliceras på israelerna och det sionistiska psyket, fast där har det uppenbarligen gått mycket längre och de besitter kärnvapen...