onsdag, oktober 16, 2013

USA:s budgetkris: Evolutionen påverkar politikenEvolutionen påverkar inte bara flora och fauna, utan också politik. Budgetkrisen är ett resultat av att den amerikanska konstitutionen gynnar egoism.

Amerikanska myndigheter är stängda. Kongressen och Vita huset kan inte enas om en budget. Konsekvenserna för resten av världen blir dramatiska om de folkvalda inte kan enas om att höja lånetaket. Bara det faktum att amerikanska politiker regelbundet förhandlar om huruvida de ska betala sina skulder eller inte skadar naturligtvis förtroendet för landets statsobligationer. Det hela blir inte mindre märkligt av att USA har fördelen att kunna låna i sin egen valuta, till ytterst låga räntor, och under lagar man själv kan besluta om.

Den berömda ekonomen Paul Krugman menar att den amerikanska politiska kulturen blivit allt mer irrationell. I en rad krönikor i New York Times har Krugman kastat skulden på det republikanska partiet som han menar har tagits över av verklighetsfrämmande extremister.

Republikaner har stängt den amerikanska statsapparaten i ett försök att motarbeta Obamas sjukförsäkringsreform. Kanske förhindrar de att låntaket höjs om de inte får igenom sina krav.

Krugman har rätt i att dessa republikaner är verklighetsfrämmande. Deras möjligheter att få igenom sina krav är små, samtidigt som riskerna är enorma. Deras krig mot sjukförsäkringsreformen är också i sig själv absurt, eftersom alla i slutändan kommer att tjäna på den. Men är det realistiskt att förvänta sig att politiker, som också är människor, ska vara realister?

Det finns en imponerande mängd studier som visar att människor ofta överskattar sig själva. De flesta lärare tror sig arbeta mer än sina kollegor. De flesta elever tror att de är mer sociala än klasskamraterna. Och folk i allmänhet tror att de är lite smartare än folk är mest. Vissa självbedrägerier kan vara mer knutna till en särskild kultur eller olika länder. Förbluffande många amerikaner tror till exempel att de är eller snart kommer att tillhöra den rikaste procenten av befolkningen.

Men folk över hela världen är ganska verklighetsfrämmande. Studier visar däremot att deprimerade människor har en mer realistisk syn på sin egen arbetsförmåga och hur omgivningen ser på dem.

Naturen har inte prioriterat hjärnor som är duktiga på att analysera världen objektivt. Om nyföretagare visste hur många som misslyckas, hur lång tid det tar att lyckas och hur mycket arbete som krävs skulle de flesta aldrig försöka. Felaktiga föreställningar kan många gånger vara en fördel. De får oss att må bra och försöka även när sannolikheten att lyckas är väldigt liten. Det gäller inte minst de som raggar på krogen. Om folk hade realistiska föreställningar skulle världen kollapsa. Friska människor ägnar sig åt självbedrägeri: realism är nästan en patologi.

Hjärnan är formad av de mentala egenskaper som ökar våra chanser att få en avkomma. De monogama får färre barn än bedragarna. De som inte försöker ragga även när sannolikheten att få napp är minimal har noll chans.

Sanningen är dessutom sällan uppskattad. Vi säger inte åt mormor att hon har dålig andedräkt eller till flickvännen att grannen är snyggare. Lögnen är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera.Evolutionen påverkar politik och kultur lika mycket som floran och faunan i naturen. Det är alltid de mest lämpade som överlever. Detta är ingen värdering. Och många har en felaktig uppfattning om vad darwnismen egentligen innebär. Att vara vinnare i samhället innebär inte automatiskt att man är framgångsrik ur naturens synpunkt. Elitidrottare, miljonärer och genier har inte fler barn än folk med små materiella eller mentala resurser. Den nyliberala socialdarwinismen har inget med den riktiga evolutionsteorin att göra.

Den amerikanska budget- och lånekrisen kan precis som politik i allmänhet ses ur ett evolutionärt perspektiv. När altruistiska människor ställs mot egoistiska vinner alltid egoisterna. Men när altruistiska grupper ställs mot egoistiska grupper är det alltid altruisterna som vinner. Vänstern och högern kan ses som det politiska uttrycket för två evolutionära strategier.

För att förhindra politiskt kaos behöver statsvetare och ekonomer anamma en mer realistisk syn på människans natur. Ekonomisk teori och länders politiska system kan inte bygga på idealistiska föreställningar om hur människan borde agera.

Den mänskliga naturen är svårare att ändra än den amerikanska konstitutionen. I dag är det de folkvalda som bestämmer hur valkretsarna ska delas in. Det leder till att man skapat säkra valkretsar. Bara sju procent av de repubikanska kongressledamöterna kommer till exempel från distrikt som Obama vann. Deras väljarbas och politik avspeglar inte huvudfåran i amerikansk politik, utan marginella grupper.

USA behöver nya politiska spelregler som gör det svårare för egoisterna att rasera landets ekonomi och konkurrenskraft.

Publicerad i Fria Tidningen

svd dn

3 kommentarer:

Ola Inghe sa...

Och hur vill du ändra de politiska spelreglerna då, för att gynna gruppselektion över individselektion? Det är inte riktigt tydligt för mig hur du tänker på den punkten. Gynnar t.ex. flerpersonsvalkretsar gruppselektion och i så fall varför?

Pierre Gilly sa...

Ola: Gunnar Myrdal skrev i sin bok Amerikas väg, från 1963, att Kongressens arbetsordning är irrationell. Systemet är skapat för att majoriteter inte ska kunna fatta beslut mot minoriteters vilja. Han efterlyste ett parlamentariskt system.
Idag är indelningen till republikanernas fördel. De får betydligt fler mandat än röster. Många är också, som jag nämner, utformade för att säkra repubanska vinnare. De är inte särskilt representativa för den allmänna opinionen.

Ola Inghe sa...

Okej, men hur härleder du detta från evolutionsteorin?

Du kan ju inte vara omedveten om att argumentet om människans natur traditionellt använts av borgerliga för att slå mot olika former av folkvälde, från parlamentarisk demokrati till proletariatets diktatur. Argumentet brukar vara att dessa koncenterar för mycket makt i ett centrum, och att givet människans natur så tar lätt själviska och maktlystna personer över detta centrum. Lösningen anges då vara olika system för maktdelning på flera centra (checks and balances), t.ex. i form av skydd för minoritetsopinioner. (Och, naturligtvis, maktcentra utanför politiken i form av privategendom till produktionsmedel och mark.)

Jag kan inte se att du presterar en "motberättelse" mot detta fotat i evolutionsteori och människosyn.

Själv har jag inte någon genomtänkt uppfattning om en sådan härledning är möjlig - men jag har ju å andra sidan inte stuckit ut hakan i frågan i en tidningsartikel.