måndag, december 09, 2013

Den moraliska motsvarigheten till bokbålAtt se till att en bok inte säljs någonstans är inte censur. Tryckfriheten påverkas inte heller. Inte heller är det en inskränkning av yttrandefriheten att ett stoppa försäljningen för boklådor är kommersiella företag: de verkar för vinst inte yttrandefrihet. Bara för att en boken inte strider mot lagen är inte heller ett skäl att stoppa försäljningen eftersom lagen om hets mot folkgrupp lägger ”ribban” högt.

Så här resonerar Henrik Bachner i DN. Boken han vill ha bort är Sion Vises protokoll men det är tydligt att han menar att det finns många fler rasistiska publikationer som inte börs säljas.

Det är en märklig advokatyr. Om Bachner kunde förmå butiker och tidningstjänst att sluta hantera DN skulle knappast någon ha mage att säga att det inte handlar om censur. Och kan man hävda att Bachners antirasism inte är äkta bara för att han är frilansare och således är ute efter att få ett honorar? Menar Bachner att det bara kan vara en fråga om yttrandefrihet om Adlibris skänker bort Sion Vises protokoll?

Det är riktigt att alla bokhandlare gör ett urval. Det är omöjligt, till och med för nätbokhandlare, att saluföra de uppåt hundra miljoner titlar som existerar. Men det är inget stöd för den typ av de facto censur som Bachner förespråkar.

Om man börjar röja undan vissa titlar för att det finns rasism i dem kommer en stor del av vårt kulturarv att försvinna. Det inkluderar Bibeln (framförallt gamla testamentet), flera av Strindbergs bästa verk, och tiotusentals andra böcker. Idéhistorisk viktiga arbeten som Hitlers Mein Kampf, Gunnar Heckschers Unghöger och även en hel del sionistisk litteratur skulle då göras otillgängliga. Böcker som inte får säljas i bokhandeln kommer förr eller senare också att försvinna från biblioteken. De långsiktiga effekterna är densamma som om man ordnat ett bokbål.

DN Adlibris Svd

1 kommentar:

Kerstin sa...

Fast för mig är censur bara något som utförs av statliga myndigheter. Det andra är förhindrande av det fria ordet och det fria samtalet.
När tidningar avstår från att publicera så är det refusering.