onsdag, december 04, 2013

Jan Myrdal: Ständigt på tvärsHan har bara åtta hyllmeter med pornografiska böcker. Det är en av de mindre avdelningarna i ett bibliotek som uppgår till runt femtiotusen band. Det finns större privatbibliotek i världen men oftast ägs de då av samlare som bara samlar och inte läser. Jan Myrdal hör tillsammans med Sven Stolpe och Arthur Lundkvist till de verkliga snabbläsarna som plöjer flera böcker om dagen.

Nyss gav han ut en över fyrahundra sidor tjock lunta med titeln Tvärs. Det är den tjugoförsta volymen i en bokserie han kallar skriftställningar. Det är en ”enmanstidskrift” som det står i förlagspresentationen, där Myrdal nu och då samlar artiklar som varit publicerade i olika tidningar. Den nya skriftsällningen innehåller texter som skrivits de senaste fem åren. På sjuttiotalet var upplagorna ganska höga.

En del av de tidigare skriftställningarna har haft ett par tre teman medan andra, som den här, är betydligt bredare. Precis som pyttipanna kan göras av vad man råkar ha i kylen kan skriftställningar snos ihop av de mest skilda texter. Första texten är Myrdals tal på hustrun Gun Kessles begravning, andra handlar om homoäktenskap, tredje om en bordellskandal som fick mycket uppmärksamhet på sjuttiotalet, den fjärde om Kina, den femte om sexualpolitik… Kasten är tvära mellan de runt hundra texterna. Vissa teman som Strindberg, och stormaktspolitik återkommer från tidigare skriftställningar.

En av de bättre och längre texterna handlar om orgasmfrekvensen bland östtyska kvinnor. Och den populära nudismen. Myrdal – vars böcker periodvis var förbjudna i östeuropa var inget fan av DDR men påpekar att det faktiskt fanns saker som var bättre i öst.

Strävan efter att analysera världen ur förlorarnas eller underklassens perspektiv är också det som ger de olika texterna en viss enhetlighet. I texten ”Om tvesyn och tvetalan” redogör han för att nazityskland var först i världen med att producera vetenskapliga bevis för sambandet mellan rökning och cancer. Han avslutar med att påminna om att det i Marshallplanen ingick ett stöd på sjuttio miljoner dollar för amerikanskt tobak åt Europa. Mäster Myrdal sammanfattar på myrdalska: ”Den tvesynte kan därför konstatera att de lungsjukas glömskerelaterade upphostningar kapitaliserades till riskvilligt kapital för det nya amerikanska århundradet”.

På tvärs är den raka motpolen till vanliga nyheter som skrivs så att de kan förstås utan kontext. Det är ett journalistiskt arbetssätt som ofta gör politiska konflikter obegripliga. Med Myrdal får man i stället så mycket kontext att man ibland nästan glömmer bort vad det handlar om. Allt ges en historisk, kulturell eller personlig kontext. Vilken intellektuell som helst kan hänvisa till bibeln: Myrdal citerar Gustav Vasas bibel. Man måste vara inläst på Havamal, Marx, Hegel, Strindbergs intellektuella förebilder, och tidningsdebatt från franska tredje republiken för att förstå varför våra vattenkranar vrids åt höger. Ja, nästan i alla fall.

Myrdal hänvisar till samtal med Mao, ledare för röda khmererna, Ivar Lo-Johansson och hur han själv tänkt tidigare under sitt liv. Den 86 årige Myrdal för också ett ständigt samtal med sig själv som 12 åring. På tvärs är en bok man kan göra sig illa på och inte bara genom att tappa den på foten.

Publicerad i Fria Tidningen

3 kommentarer:

Iblies Shah sa...

Jag var på ABF-huset i Stockholm i oktober (?), för att få träffa Myrdal i egen hög person för första gången. Jag hade ett par kortare samtal med honom. Förutom På tvärs såldes även flera av hans tidigare böcker där. Tyvärr hade jag redan köpt mer böcker på Marx 2013 än vad jag rimligen skulle hinna läsa klart innan årsskiftet, så jag lät bli att köpa nåt av herr Myrdals alster den kvällen. Trots att det var ett klokt beslut av mig, får denna recension ovan mig att ångra att jag inte läst några av hans böcker.

Än.

Jag är inte det minsta förvånad att herr Myrdal läser flera böcker om dagen. Den kvällen på ABF-huset slog det mig att han talade så klart och tydligt, och med en energi och närvaro i stunden som jag aldrig sett hos en människa vid hans ålder. Att han också, om jag minns rätt, vill att sina samtliga böcker ska bli fritt tillgängliga på internet om möjligt efter sin död, och försökt och försöker uppmuntra samtida författare att göra likadant, förvånade mig. Herr Myrdal är inte bara en revolutionär globetrotter, som jag sa till en kompis på ABF-huset, han hänger också med i tiden (åtminstone teknologiskt), minsann.

När jag blir stor ska jag bli som Jan Myrdal.

Pierre Gilly sa...

Det var tur att du inte träffade honom för tio år sedan. Eller på sextio och sjuttiotalet då hans hypnotiska förmåga stod på topp om jag förstått det rätt. Det finns folk som mött honom de åren som imiterar hur han talar, klär sig, rör sig och trimmar mustaschen.
På senare år tycker jag han tappat mycket av sin karisma. Men sånt är svårt att mäta. Han är i alla fall i rätt bra form för sin ålder.

Iblies Shah sa...

"Tur". Haha.

"Det finns folk som mött honom de åren som imiterar hur han talar, klär sig, rör sig och trimmar mustaschen."

Den röda sunnan.