torsdag, december 12, 2013

Skatter är värre än främlingsfientlighetUppsala nya Tidning chockar idag med att ha en välskriven och intressant ledare (Hur tänkte man på DN) om den unkna annons om invandrare som Sveriges största morgontidning publicerade nyligen. (Även Correns Maria Björk Hummelgren har faktiskt fått till en bra ledare idag. Vad är det som händer?).


”Pressen verkar inte bara inom tryckfrihetens formella regler. En tidning har också en egen värdegrund, ett ärende, etiska principer som den försöker leva upp till. Helt oavsett tidningarnas skiftande politiska tendens i övrigt så brukar det råda enighet om att man ska undvika att misstänkliggöra hela grupper av människor på grund av deras härkomst, etniska eller religiösa bakgrund, kön eller sexuella orientering liksom att man inte medvetet ska sprida oriktiga eller uppenbart vilseledande uppgifter.
Denna annons bryter tydligt mot båda dessa principer. Man skulle kunna hävda att den också rör sig i utkanten av internationellt vedertagna regler för marknadskommunikation genom att den gör reklam för en vara (boken) genom att spela på rädsla och fördomar mot människor med en viss bakgrund.”


Motsvallsbloggen har kritiserat annonsens vilseledande statistisk.

UNT:s ledarskribent menar att det är ”obegripligt att” DN inte tackade nej till den. Hade annonsen presenterat statistisk om judar – korrekt eller inte – hade nog DN gjort en annan bedömning. Själv anser jag egentligen bara att hets mot folkgrupp är självklart skäl att neka publicering.

Men det är intressant hur oproblematiskt DN ser på annonsen. När Skattebetalarnas organisation för några år sedan försökte köpa annonsplats tackade DN nej till deras pengar. Att publicera en annons som förespråkade höjda skatter stred mot DN:s värderingar. Först efter påtryckningar från andra medier tog man till slut in annonsen. DN krävde dock att Skattebalarnas organisation tog bort sitt bankgironummer, om jag minns rätt.

DN SvD

Inga kommentarer: