måndag, januari 13, 2014

Corren förringar Förintelsen


Medlem av Sveriges Nationella Förbund. Denna organisation hade tre representanter i riksdagen på 30 talet

Idag förringar Correns Christian Dahlgren Förintelsen genom att jämföra Sverige 2014 (och andra europeiska länder) med Adolf Hitlers Tyskland.

"...antisemitiska attityder och föreställningar tilltar, den judiska minoriteten mitt i bland oss känner sig alltmera trängd. Vilken tidsepoks stämningar påminner det oss om?"

Bara för att antisemitism existerar idag är det inte legitimt att jämföra med 1930 talet. Och all yttringar av judehat är inte första steget mot en ny Förintelse.

Hur judar i Sverige upplever antisemitism är en sak. Antalet antisemitiska handlingar och dess natur en annan. Det är inte konstigt att det finns en skillnad. Många svenskar upplever att brottsligheten blir allt värre, trots att statistiken säger något annat. Skillnaden kommer att media rapporterar allt mer om allt färre brott. Sedan finns det alltid kortsiktiga fluktuationer, inte minst när det gäller olika typer av brott.

Ju mindre tolerans det finns för antisemitism desto mer tycks media rapportera om det. Ett klottrat hakkors på en vägg hade knappast slagits upp i riksmedia för tjugo trettio år sedan. Lagen om hets mot folkgrupp tillkom 1948 och har skärpts succesivt. Det räcker med att läsa vad den gamle högerledaren Gunnar Heckscher skrev om ”judefrågan” i boken Unghöger för att se hur tiderna förändrats. Till det bättre.

5 kommentarer:

martin sa...

Assymetrisk relativism till nazismens fördel har verkligen blivit en folksport på senare år.

Pierre Gilly sa...

Träffande formulering. Den lånar jag nog någon gång.

Pierre Gilly sa...

BTW: Corren raderade genast min kommentar till ledaren.

Pierre Gilly sa...

BTW: Corren raderade genast min kommentar till ledaren.

martin sa...

Jo, en kränkande kommentar är numera en kommentar som inte håller med i det man säger. Skall dessutom den institutionella socialkonstruktivismen, som tidningarna sysslar med, fungera fullt ut får det inte finnas avvikande åsikter i den.