fredag, januari 31, 2014

Höga opinionssiffror för CenterpartietCenterpartiet är nere på 3,1 procent i DN/IPSOS senaste opinionsundersökningen. "Sämsta siffran på 35 år lyder rubriken i DN:s webbupplaga. (På "förstasidan")Det är lite vilseledande. I artikeln framgår det att 3,1 är den "sämsta notering sedan sedan mätningarna inleddes för 35 år sedan" men man får nog gå tillbaka betydligt längre än så för att hitta maken till svagt stöd. På sjuttio och åttiotalet hade ju Centern 15-25 procent av rösterna. Det gamla bondeförbundet fick över 10 procent väljarstöd i de flesta valen. 1917 års riksdagsval och 1956 var undantag då partiet fick 8,5 respektive 9,4 procent av rösterna. Det går naturligtvis inte att utesluta att färre än 3,1 procent av väljarna sympatiserade med partiet mellan dessa dåliga val men det förefaller inte så troligt.

Dagens Centerparti har dock inget gemensamt med det gamla Centerpartiet eller Bondeförbundet. Annie Lööfs Center är ett extremt nyliberalt parti som på många sätt står långt till höger om Moderaterna. 3,1 procent är väldigt höga opinionssiffror för den typen av parti. Kanske de högsta någonsin.

SvD SvD2

10 kommentarer:

Lasse Strömberg sa...

Under alla omständigheter är det glädjande siffror.

Pierre Gilly sa...

Ja, fast det är ju också tragiskt att 3,1 sympatiserar med nyliberalismen, eller har noll koll på vad som hänt med centern.


Björn Nilsson sa...

Sett från någon synvinkel tolkar ju du allt till det bästa :-) ("det kunde ha varit värre").

Kurt sa...

Centerpartiet har nog fortfarande kvar en del äldre väljare som inte uppfattat den nyliberala svängen som Centerpartiet gjort de senaste 10 åren. Det finns nog alltså utrymme att sjunka ännu lägre. Man kan ju t ex jämföra med systerpartiet i Finland, som hållit fast vid Centerpartiets klassiska frågor (EU-kritiskt landsbygdsparti), och som har över 20% i stöd!

Pierre Gilly sa...

Björn: det hade kanske varit bättre om centern lyckats locka högerväljare av moderaterna. Då hade de nya moderaterna pressats att lägga korten på bordet. Men det
är fint vilket som.

Pierre Gilly sa...

Kurt: Det visar att partiet inte dött ut på grund av urbaniseringen.

Karl Malghult sa...


Det som skulle kunna rädda C och KD på åtminstone varsitt riksdagsmandat är om man får över en åttondel av rösterna i en valkrets - Men det förutsätter att valkretsen faktiskt har ett flertal ledamöter att skicka till Riksdagen (Gotland, med två mandat, kan exv. S och M ta varsitt medan trean blir utan). I senaste valet fick C över en åttondel av rösterna på Gotland och i Jämtland (fyra riksdagsmandat). Totalt fick C 6,56% av rösterna i 2010 års val. En närapå halvering av den andelen skulle troligen innebära att även åttondelsvalkretsarna sopas undan. I Jämtland pågår det just nu en skandal kring Per Åsling som slussat undan pengar till egna företag ifrån norrländska investeringsfonder, utöver den lokala händelsen skulle en halvering innebära att man förmodligen krymper till runt 10% även i Jämtland.


KD däremot har sitt starkaste fäste i Jönköping med ca en åttondel av rösterna där (12,86% 2010) och har alltid varit ett utpräglat jönköpings(läns)parti, med tretton riksdagsledamöter får de isf skicka minst en till Riksdagen. Jönköping tillhör ett av de folkrikaste valkretsarna och KD har en genuin förankring där som C inte kan uppvisa i någon högre grad längre. (Totalt fick KD 5,6% av rösterna 2010). Med minst en åttondel av rösterna blir de garanterade ett inval till riksdagen.


Så jag tror mer på att KD lyckas överleva på håret, åtminstone en riksdagsledamot, än C gör. KD:s bas i en folkrik valkrets fäller utslaget.

Valresultat 2010:

http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html

Valkretsindelning:
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Valkrets1/

Vallagen, 18 kap. §18 om mandatfördelning:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19970157.HTM

(edit: ser nu att endast 12% av rösterna behövs, inte 12,5% (åttondel). Men det talar nästan ännu mer för KD:s del eftersom man får endast del av de fasta mandaten i valkretsen givet att andra partier inte redan tagit mandaten som på Gotland)

Per A. sa...

Regeln om 12% i en valkrets har väl aldrig kommit i spel?

Karl Malghult sa...

Per A: Tolvprocentsregeln kom till i samband med enkammarriksdagens införande 1970. Flera partier har varit nära i tillräckligt starka valkretsar (KDS i Jkpg-län kom nära 12% 1988, Norrbottenspartiet 2002 likaså ) men det stämmer att regeln inte kommit till användning än.


Vore jag kristdemokratisk kampanjledare skulle jag utan tvekan satsa krutet på Jönköpings län. Det är där partiet har sitt stöd, har alltid varit ett utpräglat regionalt parti nästan i stil med bayerska CSU (med skillnaden att KD inte haft egen majoritet i lokalvalen, skall sägas...) och det är en valkrets som kan rädda kvar riksdagsrepresentationen även om man kommer under 4% totalt. Det är bara att titta på siffrorna,


Centerpartiet å sin sida, hade 2010 (6,56% nationellt) sitt starkaste stöd i svaga valkretsar - och många av dem som där och då röstade på dem tror jag nog vänt partiet ryggen efter alla affärer och skandaler som varit (pågår ett med Per Åsling i Jämtland just nu som tillhör ett starkt C-fäste, där statliga investeringsfonder slussats in i hans företag: http://www.dn.se/ekonomi/statliga-pengar-in-i-bolag-grundade-av-per-asling/ ).


Man ska även hålla i minnet att före 2010 var SD inte representerade i Riksdagen och utgjorde därför inget alternativ för många av deras potentiella väljarkår av det enkla skälet att ganska många inte "kastar bort sin röst" - Man vill ju rösta på en vinnare... Nu när det partiet etablerat sig finns det desto färre skäl att hålla fast vid det gamla, särskilt när de "respektabla" alternativen inte heller ter sig lockande.

Pierre Gilly sa...

Karl: tack för denna grundliga och, tycker jag, realistiska analys.