onsdag, mars 26, 2014

Velourmanen Vladimir

Krönika i FiB.se

4 kommentarer:

martin sa...

Är inte annektering en betydligt hederligare form av imperialism. När man annekterar ett folk och landmassa tar man på sig ett ansvar för människorna och landet, det är ett mycket långsiktigt åtagande. Den moderna imperialismen, den tar över länder genom att stödja separatister, installera marionettregeringar eller hota/muta existerande regeringar. På så vis får folken vara självständiga och leva i ett fattigt sönderbombat elände medan imperialisten kan plocka russinen ur kakan. Gruvbolag, oljebolag, markexploatörer får ta hand om de värdefulla sakerna. Folket får ett skenbart oberoende och ett skenbart självbestämmande.

Annektering är nog bättre med facit i hand. Iaf om det inte följs av folkmord eller etnisk rensning, men dessa företeelser förekommer i bägge typer av imperialism.

Frågan är, kommer Krim att verkligen bli en fullvärdig och likvärdig del av Ryssland? Eller kommer man göra en kombination av de två imperialistiska metoderna? Nån lösning av den typ USA har med vissa länder?

Jan Wiklund sa...

USA hade betydligt vildare planer mot Tyskland än att bara stympa det. Finansminister Morgenthau hade en plan att montera ner hela den tyska industrin för att förvandla Tyskland till ett jordbruksland. Både Roosevelt och Churchill stödde planen till en början.

Sen kom expresident Hoover, som hade gamla erfarenheter som nödhjälpsadministratör efter första världskriget, på att detta skulle leda till att tiotals miljoner skulle svälta ihjäl.

Och med Sovjet som möjlig attraktiv motmodell hade USA inte råd med detta, politiskt. Istället kom Marshallplanen, som ett program för återindustrialisering.

Läs mer på http://en.wikipedia.org/wiki/Morgenthau_Plan

Pierre Gilly sa...

Jan. James Becque redogör rätt bra för det i Crimes and Mercies. The fate of german civilians under allied occupation.

Kurt sa...

Tyska säkerhetsexperter varnar nu för "Politiska amatörer, tvivelaktiga oligarker och aggressiva ultranationalister." och menar att presidentvalet i maj inte kommer att kunna genomföras. Uppenbarligen måste de Tyska säkerhetsexperterna ha missat att ta del av hallelujahkören i Dagens Nyheter.