fredag, april 04, 2014

Karaktärsmord år 64 före KristusKaraktärsmord hör till en politikers grundläggande färdigheter. När den romerske senatorn och filosofen Cicero startade sin kampanj för att bli konsul år 64 före vår tideräkning fick han ett brev med råd från sin bror Quintus. De innehåller många karaktärsmord av fiender som fortfarande över tvåtusen år sticker ut. Det var naturligtvis inget privat brev utan avsett att spridas.

Om stackars Catilina skrev Quintus att:

”Han är född av en utfattig far, har livnärt sig under uppväxtåren på sin systers inkomster som sköka och har nått sin fulla kraft under sysslande med att mörda sina medborgare. Hans första uppträdande i offentliga värv bestod i att mörda romerska riddare. Vi minns väl de gallier som mejade av huvuden på Titinierna, Nannierna och Tanusierna. Sulla hade just satt Catilina till anförare för dem. Vid samma tillfälle mördade han med egen hand sin enastående förträfflige svåger Q. Caecilius, en romersk riddare som inte tillhörde något politiskt parti, stillsam redan till naturen och därtill till åren kommen. Men vad skall man säga om att en person nu söker konsulat, som i romerska folkets åsyn lät piska M. Marius genom hela staden med spön, en man som var synnerligen avhållen av allt folket. Han drev honom till Catulus grav och lät slita sönder honom med allehanda tortyrredskap. Medan han ännu levde och andades, skar han halsen av honom med svärdet i högra handen, under det han grep honom i håret på hjässan med vänstra hand. Därpå bar han bort huvudet i sina egna händer så att blodet strömmade mellan fingrarna. Efter den tiden levde han samman med komedianter och gladiatorer och använde de förra till medbrottslingar i sin osedlighet, de senare som medhjälpare i sina illdåd. ”
Quintus på i samma stil sida upp och ner. Huruvida Catilina var grymmare, mer korrupt eller degenererad än andra romerska politiker är högst osäkert. Quintus var själv så lynnig att Cicero ibland var rädd att han skulle hitta på något mindre moraliskt om han lämnade honom ensam. Det främsta skälet till att Catilina utsattes för detta våldsamma karaktärsmord var förmodligen att han ville driva igenom en landreform. Catalina sökte stöd bland de de egendomslösa.

Förmodligen gick brevet hem för Cicero valdes till konsul för åt 63 med en överväldigande majoritet, sägs det. Senare försökte sig Catilina sig på en statskupp och kanske var det Julius Ceasar som ytterst drog i trådarna. Catilinas anhängare avrättades på ett kanske inte helt lagligt vis av Cicero. Republiken hade överlevt. Men inte för någon längre tid skulle det visa sig.

Inga kommentarer: