söndag, april 06, 2014

Tvåtusen år av propaganda


Rysslands annektering av Krim har fått propagandamaskinerna i hela världen att gå på högvarv. Nu är det dags att gå med i Nato, beväpna Gotland och bygga ut kärnkraften hävdas det. Nu har ett nytt kallt krig och en ny världsordning skapats. Runt om i världen citerar opinionsbildare Merkel som ska ha sagt att ”Putin lever i en egen värld” fast hon enligt den tyska förbundskanslerns kansli bara sade att han har en annan åsikt om Ukraina.

Putin vill ta tillbaka Baltikum och Finland kunde man nyligen läsa i SvD. Källan hade inte hört honom säga det själv och trodde inte att han tänkte invadera Finland idag eller i morgon, eller ens någonsin göra det militärt. Men scenariot var ändå trovärdigt då det var baserat på hans föreställning om Putins personlighet.

Putin säger sig vilja skydda de rysktalande i Ukraina, vilket är ungefär sant som när USA invaderat länder för att skydda sina medborgare. De amerikanska studenter som befann sig i Grenada när Reagan invaderade 1983 hade till exempel ingen aning om att de behövde räddas.

Både väst och Ryssland återanvänder propagandaknep som redan var i bruk på den romerska republikens tid.

När Julius Ceasar erövrade Gallien så förklarade han det med att den romerska senaten ville garantera landets ”självständighet”. Ceasar ville också skydda ett folk som var allierat med Rom. Hädurerna utsattes för Helveternas plundring och hade bett romarna ingripa: ”...deras barn bortfördes i slaveri, och deras städer erövrades nära nog inför ögonen på en romersk arme´, förklarar Ceasar i sin magnifika bok ”Kriget i Gallien”.

Trots att romarna själva ofta i praktiken var betydligt grymmare än barbarerna tycks de ha uppfunnit förställningen att man har rätt eller skyldighet att ingripa för att stoppa omänsklig grymhet. Under det första puniska kriget motiverade den romerska senaten erövringen av Sicilien med att Kartagerna offrade spädbarn till Moloch. Det var dock, precis som rapporterna att irakiska soldater skulle ha kastat ut nyfödda från kuvöser på sjukhusen i Kuwait efter invasionen 1991, propagandaljug.

Alla som motsätter sig Ceasars erövring av Rom gör det för att de har brister i karaktären. Ariovistus som försökte stoppa Julius Ceasars invasion av Gallien var odemokratisk och strävade efter ”envåldsmakt”. ”Han var en okultiverad karl, obehärskad och fullständigt godtycklig i sina avgöranden”, om man ska tro Ceasar. Vem känner inte igen Putin i den här beskrivningen?

Det finns naturligtvis ett mått av sanning i de flesta ofördelaktiga beskrivningar av motståndare. Det som gör dem till propaganda är dess selektiva tillämpning. Joseph Stalin beskrevs som grym, irrationell och odemokratisk på trettiotalet. Men under kriget mot Hitler hade Churchill och Roosevelt bara lovord för honom. Under det kalla kriget kom han återigen att inkarnera alla fel igen. På samma sätt hyllade många brittiska och amerikanska ledare Benito Mussolini innan han valde fel sida i kriget. Saddam Hussein var allierad med väst när han gasade kurderna och kunde således inte göra något fel.

Av Ceasars egen skildring egen framgår att Ariovistus inte var imponerad av den romerska propagandan. Han menade att Ceasar bara låtsades vänskap med Hädurerna som ett svepskäl för att ingripa militärt. Ariovistus hävdade att han (precis som Ceasar) gått in i Gallien på gallernas begäran! Bägge försäkrade att de ville ha fred, om man bara kunde uppnå rättvisa villkor.

Var ska det sluta om man låter Ryssarna behålla Krim, undrar en del debattörer som redan ser ryska trupper på Gotland. Var ska det sluta om man låter Helveterna, Ariovistus, eller germanstammar kontrollera Gallien, frågade sig Ceasar. Den romerska erövringen av Gallien var ett föregripande självförsvar som skulle förhindra ett angrepp mot Italien. När Gallien var erövrat planerade belgierna ett föregripande självförsvar mot romarna, men Ceasar var snabbare. Sedan återstod att försvara sig mot germanerna öster om Rhen innan de slog till. I över 2000 år har de flesta krig marknadsförts som föregripande självförsvar.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Debattörer? ursäkta men det ordet kräver en viss måtta av hederlighet. Det finns inte i det balja som trycks på d privat ägda men delvis statsbidrags finansierade beroende tidningar i Sverige.

Det våras för Ryssfobin och Putin-bashing och Carl "chiwawan" Bildt anför skäll symfonin som låter wu, wuw,wu, wu, wu, wu ...

Anonym sa...

Tyska intellektuella och medlemmar av det civila samhället skriver ett brev till Putin där de menar att de är emot Ryssfobin och propaganda som gör gällande att Ryssland är ett hot.

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=20163

Självklart kommer den "fria"median i Sverige kommer att strunta i detta. Den är inte i linje med "sanning ministeriets regler för publicering"

Anonym sa...

Jämför du seriöst usas krig med valet på krim?

Anonym sa...

Fler skulle börja läsa tramset eller titta på "nyheterna" på SVT om alla plötsliga "Rysslands-experter", i samma anda som man vädrar morgonluft för nya militära anslag, informerade om vad ett "Drang nach osten" är för något.

Hur många sådana Ryssland genomlidit (och alltid vunnit) från Karl XII och Napoleon till Hitler och nu NATO. Ryssland var tillfälligt försvagat när NATO skapade sitt fortsatta Raison d'être som aggressionspakt i och med anfallet på och uppstyckningen av Jugoslavien/Serbien och sedan ockupationen av Kosovo för etablerandet av USAs gigantiska camp Bondsteel.Man bröt alla överenskommelser som gjorts om att inte flytta fram sina positioner och "Anschlussa" tidigare Warsawa-pakts länder, man omringade Ryssland med militärbaser och tillsatte Ryssfientliga regimer i randstaterna, liskom stödet till wahhabitiska terrorist-galningar inne i Ryssland (som man gjort sedan 80-talet), ända tills ett nu starkt, återhämtat och fullkomligt motiverat Ryssland satte stopp i Georgien 2008 (precis som i Ukraina genomfördes kupperna i skuggan av Olympiaden i förhoppningen att Ryssarna skulle överrumplas och acceptera "facts on the ground". Knappast så. USA fick efter att ha assisterat sina Georgiska klienter i mordet på Ryska fredsbevarare och alla Grad-bombade Syd-Osseter, slinka ur med en förödmjukande blåtira. samma sak i Syrien förra året där man också gav chansen att rädda ansiktet på den olyckliga clownen i Vita Huset och med mindre än att man startar 3:e Världskriget för sin Nazi-anstruckna kuppmakar regim i Kiev, finns ingen annan utväg här heller och inga ansikten kommer att räddas på amerikanarna denna gång.

Att störta folkvalda regeringar med hjälp av Nazister,våldsverkare, pyromaner och kriminella och sedan tillsätta dem som lydregim är inget smart drag mot ett folk som offrade 25 miljoner soldater och civila för segern över fascismen förra gången, Ryssar och rysktalande kommer, som vi nu ser, inte att sitta med armarna i kors och vänta på att Banderas bandit-skvadroner gör allvar av sina löften om blodiga massakrer (igen). Ryssland har rätten och moralen på sin sida. Krimbornas röster (97% för återförening med Ryssland) är lika mycket värda som någon annans. USA med lydstaterna i €U har alltså gått åt helvete för långt och kommer följaktligen att mista hela stycket, likaså aggressionspakten NATO vars blodiga globala framfart knappast kommer att överleva Ukraina.

Sunburn sa...

Otroligt sorgligt se även "alternativa" ETC delta i russofobin. Bara för att Putin enl. dem är höger o dum mot sponsrade idioterna Pussy Riot. Nu senast med okritisk intervju av rabiata Masha Gessen.

skvitt sa...

Mycket bra skrivet. Och det var inte Goebbels som uppfann propagandan lika lite som den dog med honom.

I dag skördar propagandan nya offer.

Men OK, jag ska inte vara värre. Här får du en bild som du kan använda om du finner lust till det. Den ligger i detta inlägg:
http://eaqhan.wordpress.com/2014/04/15/sd-vill-satsa-pa-vattenkraft/

/Skvitt

MST sa...

"lika goda kålsupare" säger mer än 1000 ord. Inget har väl mer demokrati än något annat land utan är en blandning på olika nivåer. Ett land framförs som ett företag och konkurrerar om landvinningar och dess resurser det land erbjuder. För att få genomslag publikt måste man gå genom de organ som är godkända i demokratisk ordning. Därav listas inte det som inte kommer att godkännas. Inga uppdrag militärt skulle fungera om alla i dagordningen skulle få reda på planerna innan. Dessa makthavare som hierarkiskt står högst är den innersta cirkeln och vet att spridning verbalt kommer att slå slint på vägen eller att kommer att uppvaktas av yttre eller inre fiender. Samtidigt föder våld mer våld men deras tanke är M.A.D . Man vill avskräcka mer än ingripa. Krig föds av girighet och våldsbenägenheten från de som tror på de kortsiktiga lösningarna. Putin säger sig ha gjort som USA gjort flertal gånger i krim-fallet. Ryssland säger sig ha blivit offer för en kupp mot Ryssland. USA säger sig ha med axles of evil där kommunismnen kan sprida sig till övriga världen. Grundtanken militärt-strategiskt ligger alltjämt lika i båda supermakter men man använder propaganda för att täcka folkets misstankar men samtidigt skydda nationens säkerhet. Verkliga krig existerar för man för man vet att det finns en vinnare. Större globala krig existerar inte så länge man vet att ingen vinnare finns.