onsdag, juni 25, 2014

Sverige är en planekonomi

The Shadow of Night av Robert Qualters

Det vore bra med marknadshyror sägs det. I alla fall ”på sikt”. Höjda hyror leder till att fler bostäder byggs, och att fastighetsbeståndet används bättre, resonerar man. Men för att effekten av fri hyressättning eventuellt ska slå igenom måste man avskaffa bostadsbidrag och socialbidrag. Det brukar inte anhängare av fri hyressättning låtsas om.

Marknaden beskrivs ofta som motsatsen till staten. I så fall hade den sin guldålder innan Gustav Vasa tog makten. På medeltiden reglerades priser i hög grad av sociala normer som föreställningen om det rättvisa priset. Det var inte konkurrensnivån, utbud eller efterfrågan som satte priser utan vad samhället ansåg vara en skälig levnadsnivå för en skomakare. Staten var fjärran, men kyrkan och folks föreställningar om hur den sociala ordningen borde vara genomsyrade allt.

Ibland antyder debattörer att vi lever i en planekonomi därför att vi inte har marknadshyror. Rimligare vore att beskriva marknadshyror som en form av planekonomi. En helt fri marknad upphör att vara en marknad. Tar man bort det juridiska ramverket kring marknaden, får man bara anarki. I en helt fri marknad finns inga juridiska hinder mot slaveri och barnarbete. Priser kan vara negativa: du ger mig dina tomater i utbyte mot att jag inte skär halsen av dig. Friheten förslavar medan lagen befriar.

En hyresvärd kan inte ta betalt i natura (sex) och det finns regler kring vad som får användas som bostad. Det går till exempel inte att hyra ut ett hönshus som en bostad.
Utan det juridiska ramverket kring marknaden förlorar orden sin mening. Bostadsbristen skulle då kunna ”lösas” genom att folk tvingades bosätta sig i grottor. Mer troligt är kanske att det blir lagligt att hyra ut Attefallshus som permanentboende i framtiden. Införandet av fria fungerande marknader, lösningen på ekonomers ekonomiska problem, öppnar för en misär i den riktiga världen.

Vad som tillhör marknaden idag är inte samma sak som igår. Förr var det okey att sälja slavar, knark och medicin som tillverkats av ben från helgon. Det finns inga ekonomiska skäl till att så inte längre är fallet: förbuden är politiskt motiverade.
Marknaden är alltid en genomreglerad politiskt konstruerad mekanism. Den fria marknaden är en ekonomi som är planerad så att den gynnar de förmögna i samhället. Ju friare, desto orättvisare och mer riggad till förmån för en mäktig minoritet.

För att införa ett tillstånd som liknar ekonomernas föreställningar om marknadsekonomi tvingades staten krossa sociala normer, sedvänjor och lokala institutioner, som låg i vägen. Marknader har vuxit till sig först sedan staten blivit starkare och större. För att skapa en arbetsmarknad där utblottade bönder erbjöd sin arbetskraft i det begynnande fabrikssystemet var Storbritannien tvungen att avskaffa systemet med gemensamt ägd och förvaltade mark (Enclosure).

Fria marknader är en statlig, konstgjord produkt. Nyliberal politik som syftar till både en fri marknad och en minimal stat är därför en omöjlighet. Det är ingen slump att just militärjuntans Chile blev en nyliberal experimentverkstad.

1 kommentar:

martin sa...

Min bror taade mycket varmt om marknadshyror och hur det skulle lösa problemen. Jag satt tyst och lyssnade på de fina och logiskt stringenta argumentet. När han var klar sa jag torrt:
Jo, det må så vara att allting löser sig. Men vad som kommer hända är att massa människor tvingas flytta, barn skiljs från sina vänner. Familjer och individer har inte råd att bo någonstans medan de väntar på att marknaden skall fixa ett boende de har råd med. Det kanske löser bostadsproblematiken för kollektivet, men det innebär katastrofer för mängder av individer och familjer.

Han satt tyst och begrundade vad jag sagt. Sedan dess har jag inte hört något om marknadshyror från honom. Jag hoppas att han insåg att liberalismen skjuter ansvaret för kollektiva problem på individer och det är inte neutralt vilka dessa individer är.

För övrigt, det finns bara planekonomi. Någon fri marknad har aldrig existerat, kommer aldrig existera. De som talar om fri marknad talar om vissa gruppers planer och menar att de är bättre än andras planer, än demokratiska planer.