onsdag, augusti 06, 2014

Ett land utan folk till ett folk utan land

Bild tagen härifrån

Gaza brukar ibland beskrivas som ett av världens mest tätbefolkade områden. För att förstå vad det innebär kan man försöka föreställa sig Sverige med samma befolkningstäthet. I så fall skulle det finnas 2,25 miljarder svenskar.

Trycket på naturresurserna skulle bli ofattbart. Träd skulle förmodligen snart ganska snart bli lika sällsynta som kungsörnen idag. Lägg därtill till att Sverige inte erkändes som ett land och var satt under blockad av grannländer.

Ett Sverige utan hamnar och flygplatser. Ett Sverige där gränserna hålls stängda av andra länders militär. Ett Sverige som inte tillåts importera mycket och nästan all export förhindras. Och att ett grannland sänker svenska fiskebåtar som vågar sig ut på havet.

Det här absurda scenariot är verklighet i Gaza. Där lever 5000 personer per kvadratkilometer. Eftersom Israel upprätthåller en så kallad skyddszon i Gaza är den faktiska ytan palestinierna kan använda mindre än så. Palestinier som försöker odla inom den flera kilometer djupa zonen skjuts regelbundet av israeliska soldater.

Eftersom hälften av palestinierna är barn kommer befolkningen sannolikt att öka betydligt de närmaste tjugo åren. Redan idag är grundvattentäkterna allvarligt hotade.

Svenska judar kan, i likhet med judar från alla andra länder i världen, flytta till Israel. De kan bosätta sig på den mark som Gazaborna, eller deras farföräldrar, jagades bort från. Frågan är varför Sverige tillåter det. Ett resultat av Israels folkfördrivning är dessutom att även Sverige tvingats ta emot palestinska flyktingar.

Sverige med över 2 miljarder invånare kan uppfattas som ett vrickat räkneexempel. Vi kan gå närmare problemets kärna. Om Israel hade Gazas befolkningstäthet skulle där leva 110 miljoner invånare. Även det vore absurt mycket folk på en så liten yta. Men om Gazaborna tilläts återvända till sina hemtrakter i Israel skulle befolkningens storlek i förhållande till yta och naturresurser bli mer rimlig. Israels befolkning skulle öka från åtta till tio miljoner människor.

Ja, det är ett oöverstigligt politiskt problem. Ett mer direkt sätt att beskriva det är att det inte kommer att genomföras för att Israels judiska befolkning inte vill det. Man vill behålla det man tagit. Man vill inte ha arabiska grannar, precis som vita sydafrikaner inte vill ha svarta runtomkring sig.

Rent geografiskt är dock inte problemen oöverstigliga. 78 procent av israels judar bor på bara 15 procent av ytan. (Se Joesph A Massad The Persistance of the Palestinian question Essay on Zionism and the Palestinians, Routledge) Ganska få lever dessutom på landsbygden. De flesta byar och städer palestinierna jagades bort ifrån 1948 är idag tomma fält. I det avseendet liknar Israel mer än det gamla Palestina den sionistiska propagandans tal om "ett land utan folk till ett folk utan land".

Det enda sättet att få Israel att ge palestinierna rättvisa är våld eller hot om våld och ekonomiska sanktioner. Sverige skulle kunna ge sitt bidrag genom att bland annat förbjuda svenska medborgare från att bosätta sig i Israel och strida i den israeliska armén. Det vore en viktig markering. Sverige skulle också kunna verka för att EU förbjuder vapenaffärer med Israel, drar ner på de diplomatiska relationerna och handeln. Det kan påverka Israels politik.

EU borde göra detta, om inte för att det är moraliskt rätt, så i alla fall för att förhindra en framtida humanitär katastrof i Gaza. Om inte Israel tar sitt ansvar är det Sverige och EU som kommer att tvingas betala notan i framtiden.

1 kommentar:

Anonym sa...

Allt sedan dess tillblivelse har zionismen skapat endast problem, krig och osämja. Världen borde ta lärdom av detta och se till att israel och zionismen blir historia.