måndag, september 15, 2014

Alliansen vann valetRäknar man bara mandaten i den nya riksdagen är det uppenbart att Alliansen vann valet. Tillsammans med SD har alliansen har en absolut majoritet av mandaten. Riksdagens utredningstjänst har kommit fram till att SD röstat på Alliansregeringens förslag 91,7 procent av alla större omröstningar. Rent tekniskt vann Alliansen valet.

Centern har sagt att man kommer att rösta emot en socialdemokratisk regering, och folkpartiet är för litet för att ensamt göra någon skillnad. Socialdemokraterna kan bara bilda regering om moderaterna lägger ner sina röster. Moderaterna har inte tvingats från makten: de har valt att gå i opposition.

Det kan ha valtaktiska skäl. Som Riksdagen ser ut idag kan det bli svårt för Socialdemokraterna att regera. Om den (felaktiga) ekonomiska politiken råder ändå ganska stor enighet.

Enigheten ger upphov till en hård retorik. Ju mindre skillnader i sak, desto hårdare ord. Färre åsikter delas av allt fler partier. Konkurrensen om väljarna hårdnar. Kanske blir det en socialdemokratisk regering, med mindre än en tredjedel av mandaten bakom sig, och sju oppositionspartier.

I så fall kan det bli en regering som av tekniska skäl bli tvungen att samarbeta med moderaterna i de flesta frågor. PR mässigt är det ett stort problem men inte i sak. Bägge partierna är till exempel överens om att arbetslösheten inte får sjunka under sju procent. I praktiken har Sverige länge regerats av en blocköverskridande allians för arbetslöshet. Frågan är hur man kommer att upprätthålla fasaden av oenighet i den nya riksdagen.

4 kommentarer:

Spiring sa...

"folkpartiet är för litet för att ensamt göra någon skillnad."

Njaäe... "experterna" under valvakan visade sig visserligen i stundens hetta ha svårt för elementär huvudräkning, men faktum kvarstår: kan S få stöd av FP, och samtidigt behålla stödet från MP och V, så blir antalet mandat 113+21+24+19, vilket åtminstone på min kalkylator blir 177 mandat... som är mer än 50% av 349 mandat.

Pierre Gilly sa...

Du har rätt. Jag tittade bara på procenten. De får, om jag sett rätt siffror, mindre än 50 procent av rösterna, med FP, men mer än 50 procent av mandaten. Undrar hur många småpartier som krävs för att utjämningsmandaten ska ta slut.

Omutad sa...

Lite sidospår, men vapnet för att hålla arbetslösheten uppe är väl räntan ? Och hur ska man kunna nyttja det när varje räntehöjning är ett hot mot skuldbubblan (bolånetorskarna) ?

Pierre Gilly sa...

Omutad: riksbanken verkar alltid sträva efter att värdet på bostäder hålls uppe. Medelklassen kan alltid med rätta påpeka att det blir jobbigt om man punkterar deras bubblor.
Arbetslösheten beror mest på penningmäng och konsumtion. Styrräntan påverkar inte penningmänden så mycket idag. Nuförtiden skapas det mesta kapitalet av privata företag - inte bara banker - utan också till exempel flygbolag som genom sina bonussystem i praktiken skapat egna valutor. Alla former av skulder och åtaganden är i princip en form av valuta. Så räntan är kanske inte så viktig för arbetslösheten. Målet borde vara att få det här kapitalet att investera i den riktiga ekonomin i stället för att spekulera. Ett konkret exempel: under miljonprogrammet investerade statliga pensionsfonder i bostadsbyggande. Idag investerar pensionsfonderna huvudsakligen i redan befintliga företag och tillgångar.