lördag, december 20, 2014

Framgång den enda moralen?"Vi måste sluta upp med att diskutera frågor om våld och ickevåld utifrån moraliserade termer. I politik finns bara en moral: att ha framgång. Alla handlingar som leder till att motparten får framgång, är om inte omoraliska, så i alla fall hycklande, det vill säga man verkar objektivt för mål som man säger sig inte ha."

från Jan Wiklund artikel i Clarté 3 2014 "Politisk kamp för att vinna, inte för att skaffa oss ett gott samvete"

onsdag, december 17, 2014

Från en fransk by

Arnac uttalas precis som arnaque, som betyder svindel eller bedrägeri. Såvitt jag vet är det en slump. Det finns en hel del franska byar med konstiga namn som Condom och Anus, för att ta några exempel som även icke fransktalande kan känna igen...