fredag, januari 02, 2015

Mördarlärlingar i människostallet


"Anarkist, svarade Alfonso Zirilli på underofficerens fråga. (…)

- Jag frågade inte efter edra åsikter, sade underofficeren med spefull tydlighet – utan ert yrke. Därpå, tillade han kort och skarpt:
- Vad är ni?
- Från och med idag mördarlärling, ljöd det snabbt och med okuvat trots från Alfonso. Han hatade kriget och militäryrket, han ämnade inte dölja sina känslor."

ur Lögnerna Berättelser om kriget, Gustaf Janson, Ljus förlag 1912

-----


"Kasernens uppfostran den känna vi; det är den sämsta av alla. I människostallet kan icke renlighet råda, ty man är trångbodd; (...) Att lära sig okänslighet för egna lidandet medför den olägenheten att man blir okänslig för andras, och det kallas först obarmhärtighet, sedan grymhet. Lär man sig att med tystnad lida orättvisor, så blir man själv orättvis; och att lyda blint uppfostrar slavar eller tyranner."

ur Allt för fosterlandet, August Strindberg, 1912 (Publicerad i Tal till svenska nationen, Folkstaten, Religiös renässans, Tsarens Kurir, Norstedts, 1988

Inga kommentarer: