torsdag, april 09, 2015

Bo Pellnäs; psykopatskådaren


”En konstruktiv dialog med Ryssland kan bara föras utifrån en styrkeposition. Andra utgångspunkter är meningslösa gentemot maktmänniskor med psykopatiska drag” skriver Bo Pellnäs i Corren idag.

Om amatörpsykologen Pellnäs har rätt i att Rysslands politik är ett uttryck av dess ledares personlighetsstörning vore det kanske bäst om Corren lät en psykolog skriva utrikeskrönikorna i fortsättningen. (Även om psykopati inte är en diagnos som finns med i referensverket Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)).

Frågan är på vilket sätt den här typen av amatörpsykologiserande hjälper oss att förstå internationell politik bättre. Om relationen med Ryssland handlar om en mans sjukdom är det inte längre frågan om politik. Samtidigt tycks Pellnäs mena Putin svarar på terrorbalans.

Det är dock oklart på vilket sätt det gör Putin annorlunda än andra stormakters ledare. Det är sant att ledare i Europa inte uppträtt så hotfullt mot varandra sedan det Jugoslaviska inbördeskriget och kriget mot rest-Jugoslavien. Men så är det ju inte i resten av världen. Maktbalans i olika former brukar ju avgöra internationella relationer.

Så vad är det som gör att just Putin skulle vara psykopat? Varför är det ingen som hävdar att Harry Trumans beslut att utplåna Hiroshima och Nagasaki med kärnvapen var ett resultat av en personlighetsstörning? George Bush, som bedrog världen för att rättfärdiga sitt anfallskrig mot Irak, skämtade och skrattade minuterna innan han förklarade att kriget skulle börja.

Det finns förmodligen gott om psykopater i politiken men de brukar göra rimliga riskbedömningar. Det är därför som till exempel terrorbalansen under det kalla kriget fungerade. Pellnäs amatörpsykologiserande gör det svårare att förstå vad det är som händer i världen. Just nu funderar den svenska regeringen på att skriva på ett avtal med Nato som garanterat kommer att påverka vårt förhållande mer till Ryssland än Putins hälsa. Birger Schlaug förklarar konsekvenserna av ett sådant avtal i senaste Fria Tidningen:

”Värdlandsavtalet innebär att Nato kan ges möjlighet att såväl bygga militär infrastruktur i Sverige som anfalla Ryssland (formellt heter det ”tredje land”) från svenskt territorium.”

Om Bo Pellnäs gjorde sitt jobb skulle han ha skrivit om värdlandsavtalet i stället för att psykologisera. Om Sverige, som bara har ett en veckas försvar på kontorstid, skriver på det riskerar vi naturligtvis att bli en rysk måltavla. Vi kanske behöver ett starkare försvar. Inte för att Putin är galen, utan för att våra politiker håller på att knyta upp oss med Nato.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det finns bara en förklaring. Han är en konsult för NATO. Follow the money.