tisdag, juni 23, 2015

Den platta skattens problem

Platt skatt är bra, skriver Correns tänkare Christian Dahlgren idag under rubriken ”Lika skatt för alla”. Då Maud Olofsson ska ha sagt att platt skatt är bra kan man tycka att frågan redan är avgjord. Men Dahlgrens argument är (som vanligt) svaga:

1. Platt skatt och enkla skatteregler är inte samma sak. Det går naturligtvis lika bra att avskaffa kryphål och avdrag när man har progressiv beskattning. (Notera att ledarsidan inte brukar föreslå att skatteavdrag ska avskaffas)

2. Om man sätter de rikas skattesats på en nivå som de sämst avlönade har råd att betala (hur skulle man kunna göra annars?) skulle vi naturligtvis få en kraftig försämring av kvalité och omfattning av offentlig service. Tänk dig att åka på en motorväg, eller bli vårdad på ett sjukhus, som bara kostat så mycket som de sämst avlönade i samhället har råd att betala…

3. En platt skatt, utan avskaffad moms, är i praktiken ett regressivt skattesystem: de lägst avlönade, som konsumerar en större del av sina inkomster än de rika, får betala en större procentuell del av sin inkomst till staten.

4. Om platt skatt vore så överlägset progressiv skatt som det ibland påstås kan man ju undra varför det är så få länder som infört dem. Flera av de östeuropeiska har provat men redan avskaffat platt skatt (Tjeckien, Slovakien). Vitryssland och Ukraina har visserligen kvar sin platta skatt men är dessa länder verkligen förebilder?

5. Dahlgren hävdar att de starkaste argumenten är moraliska.

”Ty var finns rättvisan i att statens representanter utan skrupler beskattar människor olika, och ofta godtyckligt ändrar skattesatserna hit och dit? Det indikerar att pengarna i första hand tillhör någon annan (kollektivet, staten, samhället i vid mening) och inte den individ som faktiskt jobbat ihop dem genom möda, flit och kreativitet?”

Frågan om det är moraliskt rätt att ta ut skatt är dock oberoende av skattenivån. Det finns ingen logik i att påstå att skatt är moraliskt fel men att platt skatt skulle vara bättre än progressiv.

Eller som Badland Hyena kommenterat:

"Om man verkligen menar allvar med att det är fel att ta ut skatt så är all skatt fel. Det blir obegripligt om Christian Dahlgren tycker att lite stöld är okej. Är det helt i sin ordning att ta sig in hos en gammal tant och ta bara någon enstaka tavla, något smycke och några sedlar ur hennes plånbok, Christian Dahlgren? Det blir ju bara 14,5 % av hennes förmögenhet!”

Bild av Adam Smith är hämtad härifrån.

2 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

I punkt 3 skall det väl vara 'regressiv' skatt, inte 'progressiv'? Det är ju progessiviteten som plattskattarna vill undanröja.

Kommunalskatten är ju platt. För övrigt antar jag att även om skatten sänktes till en nivå som även fattiga klarar av så skulle de med höga inkomster fortsätta att jaga kryphål för att sänka sin skatt ännu mer.

Pierre Gilly sa...

Ja, det stämmer. Har ändrat. Tack. Kommunalskatten är väldigt platt - innan jobbskatteavdraget och grundavdraget. Men den är också dubbelt så hög som den platta skatt som föreslås i Corren. Grundavdraget borde kanske höjas.