onsdag, juli 01, 2015

Sensation: Grekland kan lämna EU, EU går under

Kristianstadbladets Carlina Dahlman varnar för konsekvenserna ifall grekerna röstar nej i folkomröstningen som handlar om ekonomiska besparingar och skattehöjningar.

"Om resultatet blir att Grekland lämnar EU krävs omfattande arbete. Landet, som varit medlem sedan 1981, är tätt sammanbunden med övriga EU-länder och att plocka ut det blir som att spela plockepinn."

Eller är det så att Dahlman förväxlar EMU och EU?

Nästa mening kan tolkas som att hon tror hela EU kan kollapsa utan Grekland:

"Om man inte är väldigt försiktig kan hela högen rasa ihop."

(Grekland står för 2 procent av EU:s BNP)

Norrköpings Tidningar hade en lika rolig ledare, "Vettlös vendetta mot svensk kärnkraft", förra veckan. Där hävdade man att energiskatten gjort kärnkraften olönsam:

"Energiskatten läggs på elpriset per kilowattimme, 29,4 öre i kärnkraftens fall. Därutöver tillkommer moms. Det innebär att om konsumenten betalar 70 öre per kilowattimme är det egentliga priset 25 öre. Resten är skatter."
Utan den skattebördan hade kärnkraftverken kunnat producera och sälja långt mer el, och på kuppen befria oss från en del miljöfarliga och ineffektiva energikällor."

Men som kommentatorn Gästgivaren påpekar:
"Sanning är att elskatten 29,4 öre per kwh betalas av konsumenten, inte av producenten. Denna skatt är lika oavsett hur elen produceras. "

Bild: Akropolis/Parthenon från mitt fönster i mars i årInga kommentarer: