torsdag, oktober 29, 2015

Åsiktsproduktion och egenintresse


Bild: Esteban Saldana Rodriguez


Egenintresset är den drivande kraften i samhället om man ska tro nationalekonomisk teori. ”Det är inte av slaktarens, bryggarens eller bagarens välvilja vi förväntar oss vår middag, utan av deras omtanke om sitt eget intresse.” skrev Adam Smith. Det ligger något i det även om det finns en del tecken på att det inte är hela sanningen. Det finns som bekant också studier som visar att de som pluggat ekonomi blir mer egoistiska än andra.

Men om det är egenintresset som styr, varför utgå ifrån att ekonomer är ärliga när de kommer med råd om hur samhället bör utformas? När bagaren säljer bröd är det normalt sett brödätaren som betalar. Bagaren har ett ekonomiskt incitament att göra ett bra jobb, och inte fuska för att behålla sin kunds förtroende. Så är det ofta inte med ekonomers råd. Aktiefonder tar som regel en del av kundens totala kapital. De får betalt oavsett hur bra eller dåliga de hanterat kundernas pengar. Få människor är dessutom lika duktiga på att bedöma kvalitén på sina aktiefonder som på en limpa bröd. Ett skäl till detta är att bageribranschen inte är beroende av konjunkturer och tur på samma sätt som ekonomisk rådgivning.

Opinionsbildningen fungerar inte heller som exemplet med Adam Smiths bagare. En stor del av de ekonomer som yttrar sig i media är avlönade av någon av näringslivets tankesmedjor. Gabriel Heller Sahlgren som ibland presenteras som skolforskare är en av dessa. I själv verket är han ekonom och knuten till en näringslivsfinansierad tankesmedja. Tar man ekonomisk teori på allvar så kan man inte förvänta sig att de kommer fram till något annat än det som gynnar deras arbetsgivare och egna intressen.

Dagstidningarna finansieras till 70-80 procent av näringslivet via annonser. Tidningar som är beroende av annonser från till exempel mäklare och livsmedelsbutiker har inget egenintresse av att granska deras verksamhet närmare. Tidningar säljer läsarna, eller i alla fall deras uppmärksamhet, åt andra kommersiella bolag. Det är inte tidningen så mycket som tidningsläsarna som är deras produkt. Media har naturligtvis inte heller intresse av att undergräva sitt eget förtroende genom att i efterhand granska sin egen verksamhet.1 kommentar:

martin sa...

Do robots dream of electric sheep?

Drömmer den institutionaliserade människan om "frihet"? Ja, men har ingen aning om vad det är. Därför blir drömmen bara en frihet för institutionerna.