torsdag, oktober 22, 2015

Endast propagandan är sann (2)
Det här är inte Adolf Hitler. Alla vet naturligtvis att det finns en skillnad på bilder och det de representerar men hur ofta gör vi en sådan distinktion i praktiken? Faktum är att nästan all politisk och historisk kunskap vi har om världen kommer till oss i form av foton, film, kartor eller andra former av representationer. Detta foto hör till en serie bilder för privat bruk som Hitlers personliga fotograf Heinrich Hoffman tog 1925. De visar hur den blivande diktatorn övade olika uttryck framför spegeln.Bilden ovan är inte ens ett foto på den blivande diktatorn utan ett montage. Det är en posters som gjordes till valet 1932. Ett huvud som svävar fritt mot en svart bakgrund. Ett enda ord. Det är banbrytande enkelt och avskalat. Bilden är manipulerad och man kan kalla det lögnaktig men verkligheten vore ofullständig utan den. Eller rättare sagt: verkligheten är i hög grad skapad av den här typen av tillrättalagda bilder. Det sätt som Hitler och andra politiker strävar efter att framställa sig själva blir ofta mer verklig än det man eventuellt hade kunnat se utanför bilden. Att Hitler inte var den övermänniska som han framställde sig som ändrar inte det faktum att miljoner tyskar och även många icke tyska antinazister höll det för möjligt. Hitler som absolut auktoritet blir därmed en del av vår socialt konstruerade verklighet. I den meningen kan man säga att endast propagandan är sann.

I den här svartvita animerade kortfilmen från 1942 som producerades av Warner Bros. framträder Hitler som en anka och Mussolini som en gås. Den är ett lyckat exempel på anti-auktoritetspropaganda. Precis som Picassos målning Guernica från 1937, som på ett abstrakt vis sägs skildra tyskarnas bombning av den basiska staden Guernica förmedlar den en sanning som mer realistiska avbildningar inte alltid når upp till. En tysk officer som såg bilden i Picassos lägenhet i det ockuperade Paris ska ha frågat: ”Har du gjort den här?” Varpå Picasso ska ha svarat: ”Nej, du gjorde det”.

Inga kommentarer: