fredag, oktober 30, 2015

Sandbergs mattematik

Sverige är för generöst med biståndsmedel resonerar Nils Eric Sandberg i Kristianstadsblad. Argumentet är att Saudiarabiens bistånd bara är 48 procent av vårt. Och så förklara han att de har mer olja än Sverige. Mer relevant i sammanhanget är kanske att Sverige är ett rikare land än Saudiarabien vars BNP per capita bara är 43 procent av den svenska. Det betyder att de redan idag är generösare än vi är.

Det finns många framstående ekonomer som menar att även investeringar kan ökas genom att staten spenderar lånade pengar på konsumtion. Det kallas multiplikatoreffekten och lärs ut på grundkurser i nationalekonomi. Ekonomer är mer oense om effektens storlek än att den existerar.

2 kommentarer:

Simsalablunder sa...

"även investeringar kan ökas genom att staten spenderar lånade pengar på konsumtion."

Det finns framstående ekonomer som menar att "lånandet" staten gör för att täcka underskott eller en större budget egentligen är ett onödigt förfarande och till stor del ett rikemansbidrag för att göra ingenting, då de pengar staten "lånar" tillbaka kommer från att staten i ett tidigare skede gått med underskott, dvs man har spenderat ut mer pengar än man tagit tillbaka i skatt.

Så att någon överhuvudtaget kan låna ut svensk statsvaluta till svenska staten beror på att staten varken balanserat budget eller gått med överskott annat än undantagsvis.

Pierre Gilly sa...

Har jag någon gång inte hållit med dig? :)