onsdag, november 11, 2015

Socialen talar i egen sak

Varför inte halvera socialbidragen? Socialen försöker skrämmas för att behålla "sina" pengar. Men Socialen kan ju inte lösa alla problem i Sverige.
Eller: Varför inte halvera utbildningsbudgeten? Skolverket försöker skrämmas för att behålla "sina" pengar men skolverket kan inte lösa alla problem i Sverige.

Skolverket målar upp ett skräckscenario där färre barn får gå i skola. Det skulle vara allvarligt om så var fallet. Men det är ohederligt av ansvarig myndighet att använda små barn som retoriskt slagträ för att förhindra nedskärningar i den egna verksamheten. Särskilt när det finns en osäkerhet kring hur effektivt skolbudgeten används.

Eller läs Tove Mellgrens original i Kristianstadsbladet.

http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/sida-talar-i-egen-sak/

Inga kommentarer: