torsdag, november 19, 2015

Motsatsen till terrorism

Flera miljarder människor har följt blodbadet i Paris. Utan modern informationsteknologi skulle attentaten bara drabba några tusen. Det är naturligtvis inte bomberna i sig utan den psykologiska tryckvågen terroristerna räknar med. Och att chocken ska mobilisera demokratiska stater att slå tillbaka mot muslimer på ett sådant sätt att dessa känner sig utsatta.

Men IS är inte enbart beroende av modern medier utan också av demokratiska och humanitära värderingar. Dess taktik är ganska snarlik Röda Arméfraktionens som hoppades provocera den västtyska regeringen att slå tillbaka så hårt att allmänheten skulle vända sig emot staten. IS attackerar den franska demokratin för att man tar den på allvar.

Terrorism kan bara frodas där det finns en viss frihet. I totalitära stater, som Nordkorea, är det lätt att lägga locket på. Terrorismen livnär sig av frihet och demokrati men friheten och demokratin försvagas när staten inför repressiva åtgärder mot IS. Övervakning, godtyckliga arresteringar, och militära insatser mot terroristfästen i främmande länder som drabbar civila undergräver demokratins trovärdighet. Samtidigt kan man kanske inte undvika att göra så. När man gjort sig av med diktaturerna i Irak och Libyen, och samtidigt i praktiken, mer eller mindre upplöst dessa stater, är det inte lätt att veta vad man ska göra.

Många muslimska terrorister i Europa komma från den ökända stadsdelen Molenbeek i Bryssel. Det är i praktiken ett getto. De flesta som åker ner till Syrien för att kriga, eller som utför attentat i Europa har en bakgrund av utanförskap och marginalisering. I likhet med en Anders Brevik eller Timothy McVeigh har de inga jobb eller inte mycket till jobb.

De flesta unga män utan framtidsutsikter är fredliga och hederliga men alla är aldrig det. De rekryteras ur samma befolkningslager som står för det mesta av de vanliga brotten. I det avseendet är terrorister lite som kackerlackor: de frodas i samhällets sprickor.

Kanske är problemet att vår förståelse av frihet och demokrati blivit för snäv. Kanske borde svaret på terrorismen vara dess motsats: mer och bredare demokrati.

Det långsiktiga svaret på terrorismen bör vara en politik som integrerar de marginaliserade. Europa måste bryta upp sina invandrargetton och återgå till den fulla sysselsättningens politik. Det förutsätter att man överger det nyliberala samhällsexperiment. Laga sprickorna. Utan bra jobb och verkliga möjligheter riskerar frihet och demokrati att uppfatta som tomma slagord.

2 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Eller som polischefen sa i norska Dagbladet påsken 1995: Hvis en ikke kan hevde seg på en legal måte må en gjøre det på en illegal.

Och i arbetslöshetssamhället hindras 20 procent att göra detta på det legala sättet.

Peter Grafström sa...

Det finns ingen oberoende terrorism. Röda armefraktionen var en falang av Natos Gladio-associerade terrorister. I femton år ljög medierna om att de låg bakom mordet på Herrhausen. En bankir som var för skuldavskrivning för 3je världen. Så småningom kom det fram att Cia var inblandat och hade assisterat med en avancerad precisionsmetod.
Angloamerikanska oligarkin och deras frimurarnätverk ville alltid ligga ett steg före.
All socialism har varit under deras kontroll även om många renhjärtade socialister inte har vetat det och tyvärr inte heller vill informera sig.