torsdag, november 05, 2015

Om teoretiska bananer

Det finns bananer som produceras under mer etiska och rättvisa former än andra. Det kan till exempel handla om lönenivåer och om de anställda erbjuds utrustning som skyddar dem mot eventuella bekämpningsmedel som används. Få konsumenter har tid och möjligheter att ta reda på hur det förhåller sig. Men detta kan civilsamhället, i form av organisationer som Fairtrade hjälpa till med. Varor som uppfyller organisationens krav kan få en produktmärkning. Det handlar om en form av konsumentupplysning.

Correns Maria Björk Hummelgren tycker dock inte om den här praktiska metoden. Hon kallar verksamheten för ”särbehandling” och formulerar i stället ett alternativ:

”Vad som istället vore rättvist är frihandel. Frihandel utan tullar och subventioner som gör att rätt sak odlas på rätt plats och säljs till rätt pris. Det skulle gynna bönder och konsumenter över hela världen.”

I stället för att man tittar på hur en banan, och andra varor tillverkats, föreslår hon alltså att problemen kommer att lösas med hjälp av en utopisk teori. Sannolikheten att total frihandel verkligen kommer att införas är närmast noll. Och eftersom det aldrig funnits en värld där det rått sann frihandel, och ingen produktion subventionerats, - lika lite som det funnits en värld där man inte kunnat ifrågasätta hur rättvis förhållandena på arbetsmarknaden varit – kan man undra varför någon tror att frihandel skulle vara en universallösning. Varför skulle missförhållanden i bananproduktionen i Centralamerika försvinna om alla tullar och subventioner i världen också försvann? Bara den som snöat in på nationalekonomisk teoriers mer ideologiska sida kan bli så verklighetsfrånvänd.

2 kommentarer:

martin sa...

Varför blandar de alltid ihop individuell aktion med statliga sanktioner. Det är 100% frihandel att vilja differentiera sin produkt, det är 100% frihandel att rekrytera folk att säga att ens produkt är bättre än andras produkter. Det är INTE frihandel att säga att en banan är en banan, det är en tämligen extrem materialistisk syn på bananen. Är Maria Björk Hummelgren kommunist av den riktigt gamla sorten?

Pierre Gilly sa...

Ja, kanske. Hon vill ju också se höjda mjölkpriser, och bestämma att mjölkbönderna ska ha pengarna. Fast när jag krävde högre priser på mössor tog man bort min kommentar.