torsdag, mars 31, 2016

Kortslutning på Corren (igen)

Staten förmår inte ”upprätthålla trygghet” hävdar Patrik Strömer i Corren idag.

”Problemet är att staten ursprungligen var ganska liten till sin omfattning och prioriterade just det som ingen annan kan göra, eller som vi inte vill att privata aktörer ska ägna sig åt. Och sedan började den växa. Och svällde över alla breddar. Så nu har vi en stat som ägnar sig åt i stort sett vad som helst, utom just försvar, polis och rättsväsende.”

Fast staten har krympt i över tjugofem år nu. Färre är anställda av det offentliga idag än 1990 och skatternas andel av BNP har sjunkit från över 50 procent till 43 procent. Om Strömers tes är korrekt så borde alltså statens vara bättre än tidigare på kärnverksamheten.

Inget tyder på att länder med mindre offentlig sektor skulle vara bättre på polisarbete eller rättsväsende än de med större. Och hur är det med tryggheten i Afrika, Östeuropa, USA och andra platser där staten är mindre än i Sverige? Var svenskar verkligen tryggare 1910 eller 1960 när staten var mindre? Polis och rättsväsendet naturligtvis inte bli bättre på att få folk att känna sig trygga om man avskaffade socialförsäkringarna eller drog in på äldrevården. Däremot är brottsligheten mindre i jämlika samhällen, vilket ökar tryggheten och underlättar för polisen.

Trygghet är också ett subjektivt mått. Unga är mer utsatta för brott känner sig tryggare än äldre som är mindre utsatta. Det är inte lätt att förstå hur sänkta skatter skulle leda till en objektivare syn på otryggheten.