onsdag, april 27, 2016

Tyskland visar vägen


Tittar man bakåt så kan man se framåt. Så tänkte en del i Babylonien tretusen år före vår tidräkning. Redan då fanns det folk som försökte förutse prisutvecklingen på vissa grödor genom att samla statistik. Idag kallas den här ovetenskapliga men ofta använda metoden för teknisk analys.

När Vattenfalls ledning beslöt att köpa in sig i tysk brunkol och kärnkraft tänkte de förmodligen som Babylonier. Priserna har gått si och så förr så det blir väll något sådant i framtiden också. Nu håller man på att sälja kolen till vad som ser ut att bli en förlust på runt 20 miljarder kronor. (Man har skrivit ner värdet på sina tillgångar med 120 miljarder de senaste fem åren...) Uppenbart tror man inte längre på den tyska kolens framtid.

Man kan rycka på axlarna och konstatera att det är svårt att förutse framtiden. Det gjorde Vattenfalls ledning när den löste in sina fallskärmar. Vattenfalls pyramidala fiasko beror dock inte på att man missbedömt tillfälliga marknadsrörelser. Idag producerar sol och vindkraft billigare el än kolen i Tyskland. Så är det även utan subventioner, enligt en studie från Bloomberg förra året. Tillfälliga marknadsrörelser kanske kan ge kolen en tillfällig renässans men det mesta talar för att branschen är dödsdömd.

Tyskar är inte duktigare på teknisk analys än svenskar. Men de har ett knep. De har insett att det bästa sättet att förutse framtiden är att uppfinna den.

Förbundskansler Angela Merkel har satsat gigantiska belopp på att subventionera förnyelsebar energi. Det är intressant val för någon som doktorerat i kärnfysik. Tyskarna har skapat en marknad som vuxit sig så stor att den nu skulle kunna klara sig utan subventioner. De håller på att bygga ett nytt elnät med vätgasfabriker som kommer att göra det möjligt att lagra grön elen till de dagar då det blåser dåligt eller är mulet. Vätgasanläggningar är dyra men det var också dammsugare, datorer och allt annat när det bara tillverkades i små serier. En tydlig statlig industripolitik skapar en förutsägbar och stabil miljö för tyska företag att utvecklas i.

I stort sett all högteknologi vi använder idag är ett resultat av att stater ansett att framtiden varit för viktig för att man skulle överlåta åt företagsledare. Jetmotorn, helikoptern och raketen kom ur Adolf Hitlers drömmar om världsherravälde. Internet, datorn, och atombomben togs ursprungligen fram av det amerikanska försvaret. Alla branscher där Frankrike ligger bra till har staten styrt och ställt: kärnkraften, snabbtågen, flyg och rymdindustrin. Det är samma sak i Japan och Sydkorea. Företag är bra på att förbättra befintlig teknik men de skapar sällan nya marknader och revolutionerande teknik utan statens fasta och synliga hand. Så har det i alla fall varit sedan början av 1900 talet.

I Sverige verkar få förstå omfattningen och konsekvenserna av Tysklands ambitiösa energipolitik. Många talar vacker om förnyelsebar energi men om man verkligen trott på det hade man agerat mer kraftfullt. Många tycker att man ska satsa på att hålla liv i den gamla kärnkraften, femtiotalets framtid, på samma sätt som Strindberg på 1880 talet undrade vad vi skulle ha järnvägen till efter att ha investerat så mycket i Göta kanal. Med den inställningen skulle vi elda brunkol i århundranden framöver.

4 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Bra forskare som har skrivit om sånt är Mariana Mazzucato och William Janeway. Googla på dom!

I princip handlar det om att företag är för ängsliga för att satsa på osäkra kort. Bara stater är tillräckligt stora för att klara smällen om det visar sig vara fel. Som det ju kan vara ibland: Frankrike kunde ha varit först med internet men valde en otympligt toppstyrd modell för sitt Minitel och så gick det som det gick.

Simsalablunder sa...

Nuvarande ägarstrukturer riskerar att ändras om man satsar brett på annat än kärnkraft. Antingen måste det komma personer i maktställning med ballar stora nog att våga utmana dem, eller så får man vänta tills nuvarande ägarstruktur fått liknande grepp på det nya, vilket lär ta tid.

Pierre Gilly sa...

Jan, jo, men om USA i stället lanserat Minitel hade det kanske blivit världens plattform i kraft av landets ställning och storlek.

Även Ronald Fagerfjäll nämner statens roll i förbigående i andra delen av Företagsledarnas århundrade:

”Socialdemokraterna ”bygger landet” med stora tekniksatsningar och med stora infrastrukturprojekt, och företag som Asea, L M Ericsson, Skånska Cementgjuteriet, Johnsonkoncernens byggbolag och andra verkar vara i ett slags symbios med statliga och kommunala beställare och byggherrar.” (s.206)

Kurt sa...

Svenska företag domineras av ingenjörer, och de tycker om storskaliga lösningar = kärnkraft. Allra värst är den s.k. ingenjörsvetenskapliga akademien, som dessutom verkar ha tämligen mörkbruna politiska ideologier.