måndag, maj 02, 2016

En annan logik

På en marknad i Mexiko för snart fyrtio år sedan ser en amerikansk turist en handgjord stol han gillar. Han frågar hantverkaren vad den kostar.
- Tio pesos
- Om jag beställer sex av samma modell, vilket pris ger du mig då?
- Sjuttiofem pesos.
- Va! En stol för tio pesos, sex för sjuttiofem. Du menar femtiofem?
- Nej, sex stolar kostar sjuttiofem pesos. Det är ersättningen för att vara tvungen att göra samma tråkiga arbete exakt likadant fem gånger till (1.).

Det finns uppenbart mer än ett sätt att vara rationell på. Det finns ingen universell rationalitet som varit giltig i alla tider. Karl Polanyi menar att människan uppfunnit ett ”marknadssamhälle” som förändrat hur vi tänker och resonerar om varor och tjänster. Innan den här ”stora omvandlingen” var marknader ett marginellt fenomen som inte ens satte priser.

(1.) Dialogen kommer från: Serge Latouche, La déraisonde la raison économique Du délire d´éfficacité au principe de précaution, Albin Michel, 2001, s. 23.

Inga kommentarer: