söndag, maj 08, 2016

Flumskolan år 1910

"Rektorn för Tranås högre folkskola, Gustaf Lindborg myntade på 1910 – talet begreppet ”den moderna pjoskpedagojan” i ett par artiklar i Svenska Dagbladet och Svensk Tidskrift. Lindborg kritiserade hårt 1905 års läroverksreform för att ha infört daltande och lek i skolan. Han vände sig emot att latinet försvunnit och talövningar införts på grammatikens bekostnad, och han ironiserade över den nya åskådlighetsundervisningen. Sin egen syn på hur undervisningen borde vara upplagd beskrev Lindborg på följande sätt:
För läraren uti de profana ämnena bli således klarhet och vördnad lösen, för religionsläraren positiv kristendom lösen. Men denna intellektualism måste vara systematisk, logisk, sträng och allvarligt kunskapsbringande! Ingen lek! Intet roande! Sanningen är nog! Graderade betyg, examina, intellektuell ärelystnad, ordentliga pluggkunskaper, allt detta måste bibehållas.” "
Ur Lisbeth Lundahl, I moralens, produktionens och det sunda förnuftets namn Det svenska högerpartiets skolpolitik 1904-1962
Pedagogiskainstitutionen Lunds universitet, 1989, s 54-55

6 kommentarer:

Simsalablunder sa...

"Ingen lek! Intet roande!"

Ja, bort med de viktigaste drivkrafterna till lärande. Björklunds idol?

martin sa...

Björklund och Gustav II Adolf vän och kamrat. Barnhus/tukthus åt alla som inte är i arbete!

"Ordning, god anda och sedlig tukt upprätthölls med stränghet."

Gurra 2, Lindborg eller Björklund? :)

martin sa...

"Jag är rädd för att skolan blir en "snällfälla" där man i ambitionen att vara snäll lockar in våra barn och ungdomar i en fälla, som de sedan har svårt att ta sig ur."

Gurra 2, Linderborg eller Björklund?

martin sa...

Tack för att ni i denna svåra tid varje dag skyddar vår frihet."
Gurra 2 eller Janne?

"Genomtänkta planer för fredens gärning för det folk och det land, som ännu är vårt fria, stolta Sverige"
Gurra 2 eller Janne?

"Det finns därför en fara att vår fred och vår frihet tas för given."
Gurra 2 eller Janne?

Jan Wiklund sa...

Som Jan Olov Olsson, Jolo, påpekade i samband med en annan predikants orerande om sedligt förfall vid samma tid som Lindborg: Borde vi inte intervjua våra far- och morföräldrar, i den mån de lever, och fråga dem hur i hela friden de lyckades klara sig?

martin sa...

Jan,
det har jag gjort. När jag för några år sedan talade med "svärfars" pappa, då 95 år gammal, berättade han om sitt liv och jag kände igen mig direkt! Han talade om beredskapsjobb, om riksdagspolitiker utan verklighetskontakt. Han berättade om ett liv och värderingar som låg mycket närmare min generations upplevelse av verkligheten än om vår dekadenta föräldragenerations.

En degenererad generation är allt som krävs för att vrida klockat tillbaka minst 70 år...