måndag, maj 02, 2016

Gästinlägg: Puteoli den 21 december år 45 f.Kr.

Cicero hälsar Atticis

Vilken besvärlig gäst! Jag har dock ingen anledning att beklaga mig; han var vid särdeles gott lynne. Då han kom till Phillipus på kvällen andra saturnaliedagen blev villan så fullpackad med soldater, att det knappt fanns en sal ledig för Caesar att äta uti; han hade nämligen 2000 man med sig. Jag blev sannerligen bekymrad för hur det skulle gå dagen därpå, men Barba Cassius hjälpte mig. Han ställde ut vaktposter; manskapet fick slå läger ute på fältet, och tillträde till min villa förbjöds. Caesar tillbragte tredje saturnaliedagen hos Philippus till klockan 1 e.m. Ingen fick företräde; jag skulle tro att han gick igenom sina räkenskaper med Balbus. Sedan promenerade han på havsstranden; efter kl. 2 tog han sitt bad, därpå hörde han om nyheterna om Mamurra utan att ändra en min. Han lät salva in sig och lade sig till bords. Som han använder kräkmedel åt och drack han rikligt och med nöje. Måltiden var präktig och väl serverad och inte bara det utan ”vällagad och kryddad med angenämt samtal och med ett ord behaglig”. I tre andra salar utspisades hans svit mycket rikligt. De mindre framstående av hans frigivna och slavar blev ej heller utan; de förnämsta av dem undfägnades på bästa vis. Kort sagt, jag skötte mig som en hel karl. Gästen var i alla fall inte av den sorten, som man ber titta in nästa gång, han har sin väg förbi. Det räcker med en gång. Vi undvek alla brännbara ämnen och talade mest litteratur. Han var kort sagt nöjd och så ut att trivas. Han sade att han tänkte stanna i Puteoli ett dygn och vara i Baiae dagen därpå. Det är alltså historien om mitt gästabud eller snarare inkvartering. Det bjöd mig emot men var, som sagt, inte obehagligt. Jag tänker stanna här ännu någon kort tid och reser sedan till Tusculum. Då Caesar färdadesförbi Dolabellas villa, lät han hela den beväpnade styrkan marschera upp på båda sidor om sin häst. Nicias har sagt mig att han inte gjorde så någon annanstans.

Ur Cicero Samtliga brev Tredje bandet, Allhems förlag, 1963, översatt av Gabriel Sjögren, s 277-279

Inga kommentarer: