torsdag, maj 12, 2016

Kartan sannare än terrängen

Amerikanska nationalekonomer är oeniga om vilken effekt stora löneökningar har på lågutbildades möjligheter att få arbete, skriver nationalekonomen Joakim Ruist i GP idag:

”För tre år sedan ställdes i en undersökning frågan till 38 av USA:s mest framstående nationalekonomer om huruvida en rejäl höjning av minimilönerna, med 25 procent, skulle göra det väsentligt svårare för lågutbildade att få arbete: 14 svarade ja, 13 nej, och 11 vet inte. Alltså finns det inte någon konsensus i frågan om vad forskningen säger.”

Ruist menar att vi inte ska bry oss om den här forskningen. Lönestrukturen i USA och Sverige är så olika att det är meningslöst. Notera att beviset för att den empiriska forskningen i USA inte är relevant för Sverige är att den strider mot den ekonomiska teorins förutsägelser. Ekonomisk teori är inte bara en modell utan används i praktiken inte sällan på det här sättet som ett bevis i sig själv.

Ruist hävdar också att det är omöjligt att bedriva nationalekonomisk forskning i frågan i Sverige och Europa:

”USA är det överlägsna forskningslaboratoriet, med 50 delstater som var och en höjer och sänker minimilöner efter eget tycke och därmed skapar en karta med stor variation, som gör det möjligt att försöka utvärdera hur höjningar och sänkningar påverkat sysselsättningen. Detta är inte genomförbart på liknande sätt i vare sig Sverige eller något annat europeiskt land. Att direkt utvärdera sysselsättningseffekter av förändringar i lönestrukturen i Sverige är näst intill omöjligt.”

I Europa får vi alltså hålla oss till ekonomisk teori för att kunna förstå hur arbetsmarknaden fungerar. Terrängen är så olika att det bara är kartan som kan säga oss om hur världen ser ut. Att teorierna inte går att testa ska inte hålla oss tillbaka ty nationalekonomi är ju inte bara en vetenskap om ”varat” utan också om ”börat” som Gunnar Myrdal påpekat.

Ruis är säker på att de ovan nämna nationalekonomerna skulle säga att höjda löner i Sverige skulle göra det svårare att få jobb för lågutbildade. Utifrån den spekulationen drar han sedan slutsatsen att sänkta löner skulle öka deras möjligheter att få jobb…

Har tidigare skrivit apropå en del av den forskning Ruist inte tycker man ska bry sig om här.
2 kommentarer:

Martin Gustavsson sa...

Kaplangate följs av Schlauggate?
https://www.flashback.org/t2718502

Jan Wiklund sa...

På boksläppsseminariet för Erik Reinerts Global ekonomi, se http://www.arenaide.se/kalendarium/global-ekonomi-varfor-blev-rika-lander-rika-och-varfor-forblir-fattiga-lander-fattiga/, påpekade både Reinert och ekonomihistorikern Lars Magnusson att ekonomer numera lite skamset brukar säga att "det här är bara en modell, den har inget att göra med verkligheten". Men det finns tydligen ekonomer som inte har nått ens så långt i självinsikt.