måndag, maj 02, 2016

Shopping är samarbete, familj är motsatsen

Dagens gästbloggare kommer från Prillan:

Det är i den fria marknaden, inte i familjen man kan se vackra exempel på samarbete. Företagen konkurrerar om mig för att få bli den som samarbetar med mig som kund. Shopping är samarbete. Tack vare konkurrensen kan inget företag vara säkert på att kunna behålla sina kunder. Jämför sedan med familjen där det råder ständig konkurrens internt eftersom den är ett nollsummespel. Den makt pappa har, kan inte mamma utöva. I familjen finns ingen marknad och det går inte att få det bättre genom att sälja saker. Resultatet blir tjat och gnat om de befintliga tillgångarna, inte konkurrens om att få serva kunder. Kampen om makt, beslut och resurser blir så mycket viktigare och hårdare inom familjen.
Ändå tror alltså många fortfarande att samarbete betyder att man måste bestämma saker tillsammans. Så är det alltså inte. Vi kan bestämma var och en för sig och det går alldeles utmärkt så. Visar det sig att vi båda bestämt oss för att samarbeta, då kommer också samarbetet till stånd.
Men ska det fattas ett gemensamt beslut som gäller alla, då måste samtliga följa detta oavsett om detta var önskvärt eller inte för dem som hade en avvikande mening. Vilket system är mest respektfullt gentemot andra personer?

1 kommentar:

Jan Wiklund sa...

Ett bra exempel på när logik utan koppling till verkligheten löper amok.

Det är lustigt att sånt här kritiserades redan 1972, när neoklassisk ekonomi bara var en riktning bland flera, se http://cas.umkc.edu/econ/economics/faculty/Forstater/506/506readings/irrelevance%20of%20equilibrium%20economics.pdf

Kanske är det hela ett exempel på hur det går när folk dröjer sig kvar på utbildningsanstalter för länge utan att ha ett ordentligt jobb...