onsdag, juni 01, 2016

Nils Eric Sandberg: 1939 "Allt fungerade väl"

Nils Eric Sandberg är kunnig och smart men väldigt många andra är inkompetenta, skriver Nils Eric Sandberg ännu en gång i Kristianstadsbladet. Han har gjort beräkningar som bevisar det. Sandbergs mattematik visar också att det var bättre för 77 år sedan.

“I en nyutkommen bok, ”Murmestare Embetets årsbok” har jag beräknat nybyggandet som andel av befolkningen under ett sekel. Med detta mått bygger vi nu 42 procent av vad vi gjorde 1939. Då hade vi inget bostadsdepartement, ingen bostadsminister. Allt fungerade väl.”

Den sjuttiosexårige skribenten menar att ett skäl till att det gick utför var den hyresreglering som infördes 1942. Det är visserligen skralt med empiriska bevis för att avregleringar leder till att det byggs fler bostäder men verkligheten är förmodligen för korkad för att rätta sig efter stora mäns teorier. (Se här eller här för direkt länk)

Även 1809 var ett gott år menar Sandberg. Då hade vi ingen demokrati som försvårade införandet av en perfekt bostadsmarknad. Då hade Sverige en regeringsform där det stod att ministrar måste vara kompetenta. Under Karl den XIV Johan hade Nils Eric Sandberg kunnat inta sin rättmätig plats i samhället.

3 kommentarer:

martin sa...

1939 hade folk inte lika mycket annat skit att syssla med än byggnation. Men jag antar att det är oväsentligt. Vad skit som helst kan tydligen publiceras om det skrivs av självgoda liberaler. "Allt annat lika"-matematik är för idioter som kuggade flervariabelanalystentan på universitetet. Mentalt tunnelseende och hur bra fotboll blir det när spelarna har en strut att se igenom?

Men så har man ju haft lite lätt tröttsamma diskussioner med dessa "liberaler" på nätet, som i själva verket är stockkonservativa och talar om hur fantastiskt 1800-talet var.

Jan Wiklund sa...

Såvitt jag minns var just byggande en av de metoder 30-talsregeringen använde för att bekämpa lågkonjunkturen. Så att påstå att detta byggande inte var politiskt påverkat är nog tämligen överdrivet.

Se t.ex. http://www.allmannyttan.se/historia/historiska-epoker/1931-1945-allmannyttans-bostadspolitiska-roll-formas/ och https://www.kth.se/polopoly_fs/1.144252!/Menu/general/column-content/attachment/42.pdf

Pierre Gilly sa...

Jan. Verkligheten ingår naturligtvis inte i den här uträkningen. Det skulle bli för många faktorer.