tisdag, juli 05, 2016

Frihet under tvång

Det fria skolvalet ska vara obligatoriskt. Så säger alliansen att man vill ha det nu. Idag blir man hänvisad till en skola om man inte gör något val. Motivet uppges vara att man vill minska segregationen.

Förslaget är motsägelsefullt på tre sätt. Kan ett val man är tvungen att göra kallas för fritt? Kan mer av det som bidragit till att skapa dagens segregerade skola verkligen också minska segregationen? Det märkligaste är att man förväntar sig att de som tvingas gör ett val ska välja som alliansen vill ha det.

De föräldrar som inte väljer skola till sina barn gör rimligtvis så därför att de inte bryr sig eller förstår alternativen. Att göra valet obligatoriskt kommer inte i sig att öka deras kunskap om de olika skolorna. Medelklassens föräldrar sätter helst sina barn i skolor där vit medelklass redan går. Det finns inga garantier för att invandrare kommer att välja skolor där det går mer etniska svenskar. Precis som det finns föräldrar som inte vill att deras barn ska ha araber eller svarta klasskamrater finns det säkert föräldrar som ser att så många som möjligt är muslimer. Så länge det fria skolvalet existerar är eleverna utlämna åt sina föräldrars fördomar eller nycker. Detta oavsett om friheten är fri eller obligatorisk. Om man på allvar vill minska segregationen måste man också avskaffa det så kallade fria skolvalet.

Inga kommentarer: