lördag, juli 02, 2016

Rätt att straffa Storbritannien?

Storbritanniens folkomröstning om EU ses av många som en seger för demokratin. Äntligen har folket fått säga sitt. EU är ju ett toppstyrt projekt som drivits utan någon större entusiasm. Ja, inte ens när en majoritet röstat mot fördjupat samarbete, som Frankrike och Holland 2005 har det stoppat det europeiska projektet från att rulla vidare. Det fransmän och holländare sa nej till klubbade deras parlament igenom några år senare med kosmetiska förändringar.

En förklaring är vårt teknologiska och globalisering samhälle kräver en långsiktig planering och likriktning som inte är förenlig med demokrati. Det går till exempel inte att införa eller avskaffa kärnkraft lika enkelt och ofta som riksdagsmajoriteten förändras.

En mindre pessimistisk syn är att demokrati måste utövas på rätt nivå för att vara meningsfull och praktiskt genomförbar. Precis som det är svårt att låta varje kommun själv bestämma på vilken sida om vägen man ska köra kan man inte ha hur olika trafikregler som helst i Europa. Ibland måste individen rätta sig efter lokala regler, det lokala efter de nationella och det nationella efter internationella regler. Det är varken fritt eller demokratiskt att låta varje individ själv bestämma vilka trafikregler hen vill följa. Det som gör vägar till vägar är inte bara dess fysiska egenheter utan det faktum att det finns gemensamma trafikregler.

Det är inte helt korrekt att jämföra trafikregler med ekonomiska frågor. Det kan till exempel vara rätt och genomförbart att driva en politik som inte maximerar tillväxten om det påverkar jämlikheten positivt. Vissa aspekter av ekonomin – den globala uppvärmningen – går knappast att tackla om inte nationalstaten underordnar sig internationella beslut.

Man kan tycka att det är demokrati att britterna själva bestämmer om allt i Storbritannien men det vore orimligt att kräva att de samtidigt ska ha fritt tillgång till den gemensamma europeiska marknaden. Brittiska företag skulle då kunna ha konkurrensfördelar av att inte behöva ta samma miljöhänsyn som företag i EU. Brittiska företag skulle ha fördelar av att slippa EU bankregleringar. Men notan för den här friheten när det gäller miljöförstöring eller när nästa bank havererar kommer till slut att hamna hos EU:s medborgare. Det vore naturligtvis inte heller rimligt att brittiska företag är med och konkurrerar om offentlig subventionerade projekt om britterna inte bidrar till EU:s budget.

Det är naturligt att Storbritannien straffas rejält när de lämnar EU. Straff är egentligen fel ord eftersom det handlar om konkurrensneutralitet. Det är också politiskt omöjligt att inte sanktionera britterna. Vilken klubb som helst som gör det mer förmånligt att säga upp medlemskapet än att stanna kommer naturligtvis snart att upplösas.

EU är toppstyrt och driver en politik som gör det svårt att driva klassisk socialdemokratisk politik. Men alternativen med formellt självständiga nationalstater som i praktiken inte har mycket makt över dagens globala värld är sämre.

Inga kommentarer: