fredag, juli 01, 2016

Samarbeta eller dö

Förr var många politiska problem ett resultat av fattigdom och knappa resurser. Nuförtiden har eländesproblemen fått konkurrens av framstegsproblem. Det handlar om sidoeffekterna av ny teknik och globalisering. Industrialiseringens sidoeffekt är den globala uppvärmningen, och miljöförstöring. En fastighetsbubbla i USA kan leda till konkurser och förlorade arbetstillfällen i Norge eller Kenya. Ett datavirus som skapats i Ukraina kan slå ut hissar i Texas osv. Vi lever i ett ”risksamhälle” påpekade den tyske sociologen Ulrich Beck redan på åttiotalet. Det handlar om en modernitet där historien har mindre att lära oss om framtiden än tidigare.

EU skapades inte för att komma till rätta med risksamhället. Men det är bara på en överstatlig nivå som modernitetens problem kan tacklas. Det är en anledning till att Beck som gick bort hastigt förra året var passionerad EU anhängare. Storbritannien kan lämna EU-parlamentet och korridorerna i Bryssel men Bryssel kommer inte att lämna Storbritannien. Britterna kommer även i fortsättningen att få leva med konsekvenserna av beslut som tas på fastlandet. Det är bara i ett överstatligt samarbete som nationalstaten kan behålla något av sin tidigare makt.

I den postumt utgivna boken, The Metamophis of the World, grubblar Beck vad modernitetens sidoeffekter påverkar syn på världen. Risksamhället är varken målorienterat eller ideologiskt men leder till nya normer som dessutom skapas på ett nytt sätt. Beck kallar processen – den goda inverkan det dåliga har på oss - för metamorfos. Förr pekade jurister och sociologer på överträdelser om någon överträtt en existerande norm. Det unika med metamorfosen är att ordningen är omkastad. Det är överträdelsen som kommer först och leder till nya normer. Klimatförändringarna kommer att tvinga oss att ”samarbeta eller dö” och bär därför inom sig en ”ny maktstruktur”. Världens metamorfos pekar på nya former av överstatligt ansvarstagande och nödvändigheten att överkomma nyliberalismen. Beck hade förmodligen ansett att britternas folkomröstning trots allt tyder på att metamorfosen är verklig. EU motståndet domineras av äldre. Bland britter under 45 år är stödet för EU massivt.

Ulrich Beck
The Metamorphosis of the World
Polity Press, 2016

Inga kommentarer: