lördag, augusti 06, 2016

En man som hette August

Hat heter kärleken, svek moralen, trolöshet vänskapen.
s. 1280

Det finns ju ingen illusion så stor som verkligheten. Idag öppnas himmelen, och vi ser en Ängel i en kvinnoskepnad stiga ner och hugsvala oss, förädla oss, och sätta värde i livet. Så gå vi till en herrens tjänare, avlägga trohetsed, mottaga välsignelsen. Pang! Så vakna vi vid sidan av en främmande furie, som är oss fullkomligt obekant, och vars kärlek motsvarar beskrivningen på ett dödligt hat. Vi fortsätter likväl att föda och vårda vår dödsfiende, som varje stund på dygnet förråder oss. Vart tog Ängeln vägen? Den tog ingen väg, ty den fanns aldrig. Det var en hallucination utan verklighet bakom.
s. 1299

Med åsikt menar man i allmänhet, tankar, meningar, opinioner, men ordet betyder väl endast synpunkter, hos alldagsfolket. Om man därför känner en ordinär människas position i samhället, så kan man räkna ut i huvudet hans åsikter.(…) Att utbyta åsikter är bara tomt tal, ty det kan ingen göra godvilligt; men ändra åsikter måste man göra om synpunkten ändras, det vill säga om en överklass sjunker till underklass eller en underklass stiger tillöverklass.
s. 1446

Och ehuru Voltaire hela sitt liv bekämpade intoleransen, levde han själv som en fanatisk förföljare av kristendomen
s. 1609

Att älska en kvinna är inte samma sak som att tycka om henne.
s. 1614

Om man är född med skönhetssinne som börjar med ordning, och om man uppfostrats till absolut ordentlighet, så blir hela tillvaron ett lidande för en själv och ens omgivning.
s. 1617

När jag ser en gris stå till knäna i dyngan ini sin mörka stia och mumsa på ruttna avskräden, föreställer jag mig att han befinner sig i fullkomlig harmoni med sin omgivning. Han ser allting ljust, och stanken är hans livsluft. Han slipper arbeta, vilket är idealet, och när han bara sover mellan måltiderna erfar han den sanna livsglädjen. (…) En Chicago-bo , van vid stadens tjocka luft reste en gång upp till fjällen. I den rena atmosfären svimmade han, och kunde endast kallas till medvetande, när man höll en rutten fisk under näsan på honom.
s. 1621

Åsikter sitta mest i köttet, hava vuxit ur intressen och passioner, så att det mest förvända uppträder såsom helig övertygelse, emedan det står som förpost och bevakar ett intresse.
s. 1630

August Strindberg, En blå bok III-IV, Norstedts, 2000

Inga kommentarer: