torsdag, augusti 18, 2016

Privat är sämst

Det offentliga är den sämst arbetsgivaren av alla hävdar Lisa Magnusson på Sundsvalls Tidnings ledarsida. Hon stödja detta på siffror från fackförbundet kommunåls rapport Status: Prekär”. Hon skriver: “Av både denna Kommunalrapport och den föregående framgår nämligen att det just är kommuner och landsting som är den stora boven. Inte bara för att de har en större andel visstidsanställda.” Men det finns inget stöd för det i rapporten. På sidan femton framgår det att privat vård och omsorgsverksamhet har sex procent högre andel tidsbegränsade anställningar än offentlig vård och omsorg.

SCB sammanfattar läget så här: “De tidsbegränsade anställningarna har ökat för både kvinnor och män sedan 1987 och mest i privat sektor där de flesta tidsbegränsade anställningarna finns” (30 år med statistisk om jämställdhet).
Att det finns fler visstidsanställda äldre inom Kommunal än Unionen är sant men knappast det centrala i denna fråga.

Ett uppenbart skäl till varför allt fler har tidsbegränsade jobb är naturligtvis den tilltagande konkurrensen. Ibland beror den på globaliseringen. När det gäller vård, skola och omsorg så menar Kommunal att privatiseringar och reglerna om offentlig upphandling bidragit. Verksamheter som auktioneras ut till lägst bjudande vart och vartannat år har inga bra förutsättningar att erbjuda fasta anställningar. Svårast att erbjuda fasta jobb har naturligtvis de som dessutom ska gå med vinst.

Inga kommentarer: