onsdag, augusti 17, 2016

Tre argument mot tolerans

“En tolerant kult är ingen Religion; det är förstörelsen av alla kulter.

Varför förstör Toleransen alla kulter?
1. Därför att likgiltigheten inför alla kultur motsäger idén om en enda vis, heliga & sann Gud.
2. Därför att den förutsätter hos människan ett formellt förakt för sanningen & studietrötthet som är oförenlig med dess plikter mot Gud.
3. Därför att sanningens kedja är odelbar, alla länkar håller ihop. Tvivlar ni på en enda uppenbarad dogm, skakar ni tron på alla andra."

Tolerans leder till protestantism. Men detta är bara tvivlarens första steg. Efter att ha granskat protestantismen motsägelser söker han snart stöd i Socinianismen. Och mellan Socinianismen och deismen är steget kort… efter att ha flörtat med Pyrrhonismen slutar tvivlaren sedan som obotlig Ateist.

“Erfarenheten bekräftar detta resonemang genom de en mångfald exempel. “De protestantiska prästerna”, säger J.J. Rousseau, vet inte längre vad de tror, inte heller vad de vill, inte heller vad de säger… Om man frågar dem om Jesus Kristus är Gud, de vågar inte svara…(…) Deras enda sätt att grunda sin tro är att attackera andras.”

De nya kulterna har lika lite respekt för världsliga ordningen som inför den sanna guden och leder därför till inbördeskrig, revolutioner… De värden som antas följa med tolerans: humanitet och fred kan därför bara skapas inom katolska kyrkans enighet. Toleransen försvagar religionen och dess grepp om folkens lycka och freden.

“Förföljelse är tveklöst ett dåligt sätt att undervisa och övertyga; men bör därför trogna och otrogna ha samma ställning i samhället? St Augustus anmärkte att vist begagnade världsliga botemedel är väldigt lämpade att bota likgiltighet inför Himmelen. Gud själv tillämpar dem, och för på så sätt tillbaka en stor mängd borttappade själar.”

Idag skulle man kunna formulera andra argument mot toleransen men det återkommer jag kanske till.

Catéchisme Philosophique, ou Receuil d´Observations propres á défendre la religion Chrétienne Contre ses Ennemis, Abbé Flexure de Réval, andra upplagan, tryckt 1777 (den första publicerades 1773) (Köpt på katolska kyrkans loppis i Strasbourg).

citat och referat från s. 262-267

4 kommentarer:

martin sa...

Det är väl känt och det är argumenten för separatistisk kamp, det har formulerats på olika sätt av många gubbar genom historien.

Det är nödvändigt att definiera sig som annorlunda och skapa en skarp gräns och kontrast emot dem man bekämpar annars är kampen inte möjlig. Det är nödvändigt för varje rörelse att ha inslag av sekterism, annars blir rörelsen meningslös.

I praktiken innebär det att partier och andra organisationer måste ha principer som är överordnade organisationens demokrati. För en totaldemokratisk organisation står inte för något och blir då oförmögen att göra något.

När det gäller samhället och diskussionen om tolerans, så brukar jag säga det som såhär: Vissa människor skall helt enkelt vara förtryckta.

Anonym sa...

@Martin 11:37 fm
Är 100 % enig med dig om din konklusion om att vissa människor helt enkelt skall vara förtryckta. Det enda som återstår nu är att enas om vilka människor det är, som skall skall förtryckas.

Jan Wiklund sa...

Anonym: Detta går inte att enas om - men man kan ju fatta majoritetsbeslut! Detta är också vad som görs varje dag. Vissa beteenden mobbas helt enkelt ut. Detta görs av primärgruppen, och det görs i särskilt grava fall av samhället som helhet via lagstiftning.

Exempelvis mobbas såväl den som inte diskar sin kopp ut, likaväl som den som säljer knark - fast på lite olika sätt.

martin sa...

Det finns ju lite grundläggande principer idag som avgör det goda förtrycket emot det onda förtrycket. Att exempelvis förtrycka en del av befolkning på grundval av egenskaper och beteenden de inte rår för är det onda förtrycket. Det goda förtrycket är att förtrycka delar av befolkningen för egenskaper och beteenden de kan sluta upp med.

Det måste vara möjligt för den förtryckte att undgå förtrycket. I Jans exempel så kan detta åstadkommas genom att diska efter sig i arbetets pentry, eller sluta sälja knark. Sådant förtryck ägnar sig samhället åt dagarna i ända och inget att förfasas över.