fredag, september 02, 2016

Betalt för att ha fel

En tredjedel av eleverna i årskurs nio uppger att de tycker att skolan inte är tillräckligt utmanande i en rapport som Skolinspektionen gjort. (Tematisk analys Utmaningar i undervisningen) Det finns inga uppgifter om hur eleverna uppfattning förändrats så vi vet inte om detta är bättre eller värre än tidigare…

Rapporten föranleder Blanche Jarn, ledarskribent på NT, att slå ett slag för betygen. Hon skriver att det råder “betygsfobi” och hävdar att man tycker “att det är ”taskigt” att "dela ut betyg eftersom det indikerar att alla barn inte är exakt lika bra på precis allt.” Detta trots att skolan aldrig haft mer betyg än idag, och i årskurs nio, som är huvudfokus i rapporten, har man alltid fått betyg. Ledarens syn på betyg saknar dessutom helt stöd i Skolinspektionens rapport: “Forskare som intresserar sig för elevers motivation pekar på att överdrivet fokus på yttre motivationsfaktorer - betyg, beröm eller andra “belöningar” - riskerar att hämma den inre motivationen. “

Jarn kan ha nöjt sig med att läsa pressmeddelandet och inte själva rapporten. Och har hon läst rapporten så har hon struntat i de delar som inte stämmer med hennes förutfattade mening. Denna förseelse är inget olycksfall i arbetet, utan ska snarare ses som ett normalt sätt att arbeta på en ledarsida.

Inga kommentarer: